Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.11.2016

Det varma vädret minskade energiförbrukningen inom boende år 2015

Korrigerad 8.12.2016. Den korrigerade punkten är markerad med rött.

Energiförbrukningen inom boende var 61 terawattimmar (TWh) energi år 2015. Detta var tre procent mindre än föregående år. Det rekordvarma vädret minskade konsumtionen av energi för rumsuppvärmning med fem procent. Hushållsapparaternas energiförbrukning sjönk med tre procent, vilket bl.a. berodde på det minskade uppvärmningsbehovet för bilar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över energiförbrukning inom boende.

Energiförbrukning inom boende 2010-2015

Energiförbrukning inom boende 2010-2015

Källa: Energiförbrukning inom boende 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jonna Hakala 029 551 3419, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (235,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 18.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2015/asen_2015_2016-11-18_tie_001_sv.html