Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2016, GWh (Korrigering 1.2.2018)

Korrigering 1.2.2018. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  Trä Torv Kol Tung brännolja Lätt brännolja Natur-
gas 1)
Värme-
pumps-
energi 2)
Fjärr-
värme
Elektricitet 3) Totalt
Boende, totalt 15 123 44 2 71 3 801 407 5 441 19 594 22 514 66 997
Rumsuppvärmning 12 837 29 2 52 3 104 244 4 592 14 293 10 539 45 692
Egentliga bostadsbyggnader totalt 11 480 29 2 52 3 061 243 4 421 14 290 9 674 43 252
- Fristående småhus 11 299 25 2 .. 2 529 66 3 897 1 907 7 648 27 373
- Kedjade småhus 135 1 .. .. 117 55 469 2 265 1 166 4 208
- Flervåningsbostadshus 46 3 .. 52 415 122 55 10 118 860 11 671
Fritidsbostadsbyggnader 1 357 0 0 .. 43 1 171 3 865 2 440
Hushållsapparater .. .. .. .. .. 101 .. .. 8 194 8 295
- Belysning .. .. .. .. .. .. .. .. 1 770 1 770
- Matlagning .. .. .. .. .. 101 .. .. 580 681
- Övriga elapparater .. .. .. .. .. .. .. .. 5 844 5 844
Uppvärmning av bastu 1 829 .. .. .. .. .. .. .. 1 220 3 049
Uppvärmning av bruksvatten 457 15 0 19 697 62 849 5 301 2 561 9 961
1) Innehåller flytgas.
2) Med värmepumpsenergi avses energi som utvinns med värmepumpar från miljön (land, luft eller vatten) och som används för rumsuppvärmning. El som förbrukas av värmepumpar vid uppvärmning och nedkylning ingår i elförbrukning.
3) I rumsuppvärmning med el har inräknats direkt och ackumulerande värme, tilläggsuppvärmning med el, elgolvvärme, el som används av värmepumpar samt el som förbrukas av uppvärmningssystem och utrustning för värmedistribution.

Källa: Energiförbrukning inom boende 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Virve Rouhiainen 029 551 3395, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 17.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2016, Tabellbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2016, GWh (Korrigering 1.2.2018) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2016/asen_2016_2017-11-17_tau_002_sv.html