Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2016, GWh (Korjattu 1.2.2018)

Korjattu 1.2.2018. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
  Puu Turve Hiili Raskas polttoöljy Kevyt polttoöljy Maa-
kaasu 1)
Lämpö-
pumppu-
energia 2)
Kauko-
lämpö
Sähkö 3) Yhteensä
Asuminen yhteensä 15 123 44 2 71 3 801 407 5 441 19 594 22 514 66 997
Tilojen lämmitys 12 837 29 2 52 3 104 244 4 592 14 293 10 539 45 692
Varsinaiset asuinrakennukset yhteensä 11 480 29 2 52 3 061 243 4 421 14 290 9 674 43 252
- Erilliset pientalot 11 299 25 2 .. 2 529 66 3 897 1 907 7 648 27 373
- Rivi- ja ketjutalot 135 1 .. .. 117 55 469 2 265 1 166 4 208
- Asuinkerrostalot 46 3 .. 52 415 122 55 10 118 860 11 671
Vapaa-ajan asuinrakennukset 1 357 0 0 .. 43 1 171 3 865 2 440
Kotitalouslaitteet .. .. .. .. .. 101 .. .. 8 194 8 295
- Valaistus .. .. .. .. .. .. .. .. 1 770 1 770
- Ruoan valmistus .. .. .. .. .. 101 .. .. 580 681
- Muut sähkölaitteet .. .. .. .. .. .. .. .. 5 844 5 844
Saunojen lämmitys 1 829 .. .. .. .. .. .. .. 1 220 3 049
Käyttöveden lämmitys 457 15 0 19 697 62 849 5 301 2 561 9 961
1) Sisältää nestekaasun.
2) Lämpöpumppuenergia tarkoittaa lämpöpumpuilla ympäristöstä (maasta, ilmasta tai vedestä) talteen otettua energiaa, jota käytetään tilojen lämmitykseen. Lämpöpumppujen sähkön käyttö on sisällytetty sähkönkulutukseen.
3) Tilojen lämmitykseen sähköllä on laskettu mukaan suora ja varaava sähkölämmitys, sähköllä tapahtuva lisälämmitys, sähköinen lattialämmitys, lämpöpumppujen käyttämä sähkö sekä lämmitysjärjestelmien ja lämmönjakolaitteiden kuluttama sähkö.

Lähde: Asumisen energiankulutus 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Virve Rouhiainen 029 551 3395, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 17.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asumisen energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-3273. 2016, Liitetaulukko 2. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2016, GWh (Korjattu 1.2.2018) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asen/2016/asen_2016_2017-11-17_tau_002_fi.html