Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.7.2014

Aktiebostadspriserna nästan oförändrade i juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,1 procent från maj till juni. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,1 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,2 procent. Jämfört med motsvarande period året innan sjönk priserna i hela landet med 1,4 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,2 procent från året innan och i övriga Finland med 2,3 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I juni 2014 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 203 euro i hela landet, 3 600 euro i huvudstadsregionen och 1 656 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över bostadspriser på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om följande års första kvartal. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.

Aktiebostadspriserna under andra kvartalet

Under andra kvartalet 2014 steg priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,8 procent från föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,7 procent, medan de i övriga Finland var nästan oförändrade. Jämfört med motsvarande period år 2013 sjönk priserna i hela landet med 0,3 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,6 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,9 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder, index 2005=100

Under april-juni var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 295 euro i hela landet, 3 634 euro i huvudstadsregionen och 1 691 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder sjönk med 0,5 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 3,3 procent, medan de i övriga Finland steg med 1,1 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2013 steg priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 1,5 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,1 procent, medan de i övriga Finland steg med 2,9 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 427 euro i hela landet, 4 466 euro i huvudstadsregionen och 3 053 euro i övriga Finland.

Avvikelserna mellan resultaten från månads- och kvartalsstatistiken beror på att månadsstatistiken produceras med en grövre områdesindelning och med en annan viktstruktur än kvartalsstatistiken. Basåret för kvartalsindexet är år 2005.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Pääkkö 029 551 3385, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juni 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2014/06/ashi_2014_06_2014-07-28_tie_001_sv.html