Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.1.2015

Aktiebostadspriserna sjönk under fjärde kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter under fjärde kvartalet 2014 sjönk priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,4 procent från föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,2 procent och i övriga Finland med 0,5 procent. Jämfört med motsvarande period år 2013 sjönk priserna i hela landet med 1,0 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,5 procent och i övriga Finland med 1,5 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder, index 2005=100

Under oktober-december var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 262 euro i hela landet, 3 556 euro i huvudstadsregionen och 1 678 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder sjönk med 0,6 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,2 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,6 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2013 steg priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 1,4 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 4,9 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,5 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 495 euro i hela landet, 4 781 euro i huvudstadsregionen och 3 032 euro i övriga Finland.

Enligt de preliminära uppgifterna för hela år 2014 sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder med 0,6 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,2 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,3 procent. År 2014 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset i hela landet 2 283 euro, i huvudstadsregionen 3 578 euro och i övriga Finland 1 698 euro. De slutliga uppgifterna om priserna på gamla bostäder för år 2014 publiceras 29.4.2015.

År 2014 steg priserna på nya höghus- och radhusbostäder med 1,4 procent i hela landet. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,4 procent och i övriga Finland med 0,8 procent jämfört med året innan. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var i hela landet 3 475 euro, i huvudstadsregionen 4 691 euro och i övriga Finland 3 037 euro.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen http://tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. december 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2014/12/ashi_2014_12_2015-01-28_tie_001_sv.html