Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.7.2015

Aktiebostadspriserna steg under andra kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter under andra kvartalet 2015 steg priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,8 procent från föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,3 procent och i övriga Finland med 1,2 procent. Jämfört med motsvarande period år 2014 sjönk priserna i hela landet med 0,9 procent. Inom huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,8 procent och i övriga Finland med 0,9 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index 2010=100

Under april–juni var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 277 euro i hela landet, 3 540 euro i huvudstadsregionen och 1 711 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder sjönk med 1,9 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,3 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 3,2 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2014 steg priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 0,5 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,3 procent, medan de i övriga Finland steg med 1,6 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 526 euro i hela landet, 4 667 euro i huvudstadsregionen och 3 123 euro i övriga Finland.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen http://tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (181,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juni 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2015/06/ashi_2015_06_2015-07-28_tie_001_sv.html