Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.6.2019

Priserna på gamla aktiebostäder steg något i huvudstadsregionen i maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder med 0,5 procent i huvudstadsregionen och sjönk på annat håll i landet med 2,5 procent jämfört med maj 2018. I hela landet sjönk priserna med en procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Jämfört med april steg priserna i huvudstadsregionen med 0,7 procent och sjönk på annat håll i Finland med 0,9 procent.

När det gäller de största städerna steg priserna i maj klart bara i Uleåborg jämfört med motsvarande period året innan. I Helsingfors steg priserna något jämfört med motsvarande period i fjol. Jämfört med april steg priserna enligt preliminära uppgifter i Esbo. I Åbo har priserna under de senaste månaderna sjunkit och ligger nu på fjolårets nivå.

De preliminära uppgifterna omfattar i genomsnitt hälften av de slutliga köp som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder.

Statistikcentralen hade kännedom om 21 813 köp av gamla aktiebostäder i hela landet under januari–maj, vilket är 3,8 procent färre jämfört med motsvarande period i fjol. I huvudstadsregionen var antalet köp 1,8 procent färre och på övriga håll i landet 4,7 procent färre än året innan (Tabellbilaga 1).

Skuldfria kvadratmeterpriser på gamla aktielägenheter, maj 2019 1)

Område Kvadratmeterpris, eur/m² Index 2015=100 Månadsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 126 102,9 -0,1 -1,0
Huvudstadsregionen 3 780 110,2 0,7 0,5
Övriga Finland (hela landet-Huvudstadsregionen) 1 640 96,3 -0,9 -2,5
Kranskommuner 2) 2 077 95,3 -3,6 -3,9
Helsingfors 4 284 112,9 -0,1 0,7
Esbo-Grankulla 3 580 106,6 2,9 0,3
Vanda 2 787 104,8 0,5 -0,1
Tammerfors 2 479 106,7 -1,3 -2,5
Åbo 2 098 108,2 -2,3 -0,6
Uleåborg 1 778 103,2 -0,6 3,0
1) Preliminära uppgift
2) Kranskommuner= Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller. Det är inte rekommenderat att använda den senaste månadens antal köp för att beskriva köpaktiviteten.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. maj 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2019/05/ashi_2019_05_2019-06-27_tie_001_sv.html