Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.7.2019

Priserna på gamla aktiebostäder steg i huvudstadregionen under andra kvartalet år 2019

Korrigerad 23.8.2019. Den korrigerade siffran är markerad med rött.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder i huvudstadsregionen med 1,6 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan, medan de sjönk med 1,3 procent på annat håll i Finland. Från föregående kvartal steg priserna med 2 procent i huvudstadsregionen och med 0,8 procent på annat håll i Finland.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Av de stora städerna steg priserna på gamla aktiebostäder mest i Uleåborg jämfört med förra kvartalet. Utöver i Uleåborg steg priserna mest i Åbo och Helsingfors jämfört med motsvarande kvartal år 2018. I Esbo, Lahtis och Tammerfors var priserna nästan på samma nivå som året innan. Priserna på gamla aktiebostäder har stigit med 3,4 procent i Uleåborg jämfört med år 2015. I Helsingfors är prisstegringen något under 14 procent. I ett flervåningshus i det dyraste området i Helsingfors var kvadratmeterpriset på en tvårummare 7 302 euro och i det dyraste området i Uleåborg 2 396 euro under andra kvartalet.

De preliminära uppgifterna om prisförändringen i Uleåborg under det senaste kvartalet baserar sig på 578 köp och i Helsingfors på 2 219 köp. De preliminära uppgifterna omfattar i genomsnitt två tredjedelar av de slutliga köp som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder.

Priser på gamla aktiebostäder, 2:a kvartalet 2019 1)

Region Kvadratmeterpris, EUR/m² Index 2015=100 Kvartalsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 096 103,6 1,4 0,1
Huvudstadsregionen 3 745 110,0 2,0 1,6
Övriga Finland (hela landet-huvudstadsregionen) 1 611 97,8 0,8 -1,3
Helsinki 4 358 113,8 1,6 2,4
Esbo-Grankulla 3 436 104,7 3,2 0,0
Vanda 2 666 102,5 1,5 0,9
Kranskommuner 2) 2 101 98,3 1,4 -2,2
Tammerfors 2 501 108,4 1,7 0,4
Åbo 2 106 109,8 -2,1 2,5
Lahtis 1 707 96,0 2,3 0,3
Kuopio 1 728 88,7 -3,8 -5,6
Jyväskylä 1 816 97,0 0,3 -2,3
Uleåborg 1 790 103,4 4,4 2,7
1) Preliminära uppgift
2) Kransommuner= Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

Jämfört med motsvarande period år 2018 steg priserna på nya bostäder i hela landet med 1,9 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 9,7 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 2,1 procent. Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg med 2,4 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 5,1 procent och i övriga Finland med 0,8 procent.

Priserna steg i juni med motsvarande period året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder med 2,2 procent i huvudstadsregionen medan de sjönk med 1,1 procent på annat håll i Finland jämfört med juni år 2018. I hela landet steg priserna med 0,6 procent. Priserna var nästan oförändrade i hela landet från maj till juni. I huvudstadsregionen steg priserna med en procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,8 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad, index 2015=100

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller. Det är inte att rekommendera att använda den senaste månadens antal köp för att beskriva köpaktiviteten. Särskilt när det gäller sommarmånaderna är antalet köp i den nyaste publiceringen av månadsstatistiken eventuellt lägre än vanligt och kan preciseras under de kommande månaderna.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen http://tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juni 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2019/06/ashi_2019_06_2019-07-31_tie_001_sv.html