Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.4.2022

Priserna på gamla aktiebostäder steg i februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder i alla de största städerna och i alla storområden i februari jämfört med året innan, med undantag av Tammerfors och Västra Finland. I hela landet steg priserna med 3,2 procent från året innan. Jämfört med januari steg priserna med 1,5 procent i hela landet. I februari gjordes 6 procent färre köp av gamla höghus- och radhusbostäder via fastighetsmäklare än för ett år sedan.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i stora städer 2015–2022M02, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i stora städer 2015–2022M02, index 2015=100

När det gäller stora städer steg priserna på gamla aktiebostäder mest i Åbo och Uleåborg jämfört med motsvarande period året innan. Sedan 2015 har priserna stigit med omkring 28 procent i Åbo och med 8 procent i Uleåborg.

I huvudstadsregionen steg priserna på bostäder i flervåningshus med 2,5 procent och på radhusbostäder med 8,3 procent jämfört med året innan.

Sett till storområde steg priserna på gamla aktiebostäder i februari mest i Södra Finland och Norra Finland på årsnivå. Jämfört med år 2015 har priserna stigit med över 15 procent i Södra Finland. I Norra Finland har priserna sjunkit med en procent och i Västra Finland med 1,4 procent. I Östra Finland har priserna sjunkit med 19 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområden 2015–2022M02, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområden 2015–2022M02, index 2015=100

Priser på gamla aktielägenheter, februari 2022 1)

Area Kvadratmeterpris, eur/m² Index 2015=100 Månadsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 298 109,1 1,5 3,2
Huvudstadsregionen 4 154 121,6 2,0 4,3
Övriga Finland (hela landet-Huvudstadsregionen) 1 758 98,2 1,0 2,0
Kranskommuner 2) 2 228 99,3 -1,9 1,3
Helsingfors 4 804 127,4 1,4 4,5
Esbo-Grankulla 3 842 114,4 4,7 4,8
Vanda 2 981 108,6 -0,3 2,5
Tammerfors 2 806 114,8 -3,3 -0,5
Åbo 2 506 127,5 7,3 7,5
Uleåborg 2 018 108,4 2,4 5,1
1) Preliminära uppgifter
2) Kranskommuner= Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihmäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

Enligt de preliminära uppgifterna uppgick värdet av bostadsköpen år 2021 till över 20 miljarder euro, vilket är omkring 20 procent mer än år 2020. Huvudstadsregionens andel av värdet var 46 procent och de sex största städernas 61 procent. Enligt de preliminära uppgifterna gjordes 110 000 bostadsköp, vilket är 13 procent fler än året innan. Uppgifterna om bostadsköpens värde och antal är inte jämförbara före år 2020 på grund av ändringar i materialet.

Statistikcentralen sammanställer uppgifterna om det totala antalet bostadsköp och deras värde i statfin-tabellen 12r3 . Uppgifterna i tabellen uppdateras retroaktivt i samband med månadsstatistiken när det gäller gamla aktiebostäder och beviljade bygglov.

Statistiken över priserna på gamla aktiebostäder baserar sig på Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter (uppgifter om ägande av bostadsaktier). Antalet som publiceras på basis av lägenhetsuppgifter ska inte användas för att uppskatta köpaktiviteten vid de senaste tidpunkterna.

När månadsstatistiken över priserna på gamla aktiebostäder utkommer första gången omfattar den omkring 60 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Särskilt när det gäller sommarmånaderna är antalet köp i den nyaste publiceringen av månadsstatistiken eventuellt lägre än vanligt och kan preciseras under de kommande månaderna. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om följande års första kvartal. Mera information om revideringen av uppgifter finns i separata tabeller.

Antalen gamla aktiebostäder som sålts via fastighetsmäklare baserar sig på uppgifter från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning. Dessa uppgifter preciseras i regel inte retroaktivt.

Uppgifter om aktiebostadspriserna finns att tillgå efter område och hustyp på adressen stat.fi/til/ashi/tau_sv.html. I tabellerna finns också uppgifter på postnummer- och kommunnivå om kvadratmeterpriserna och antalet köp gällande gamla aktiebostäder. Om det finns få köp i området, kan några avvikande fall i området ha en betydande inverkan på medelpriset och prisindexet. Istället för att granska enskilda månads- och årsförändringar lönar det sig att granska den långsiktiga prisutvecklingen, och inte bara gällande en viss tidpunkt.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Anu Rämö 029 551 3450, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 1.4.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. februari 2022. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2022/02/ashi_2022_02_2022-04-01_tie_001_sv.html