Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Statistiken över aktiebostadspriser har förnyats

Statistiken över aktiebostadspriser har förnyats. Revideringen gäller månads- och kvartalsstatistiken över gamla aktiebostäder. I samband med revideringen har man uppdaterat den statistiska metoden för beräkningen av indexen, kontrollförfarandena när det gäller priserna, viktstrukturen och klassificeringarna. Det nya basåret är 2015.

Tillbakaräknade serier enligt den uppdaterade beräkningen har producerats både för månads- och kvartalsindexen sedan år 2015. Dessa serier avviker något från de index som tidigare publicerats för motsvarande tidpunkter. Skillnader uppkommer särskilt gällande de områden där antalet observationer är litet. På hela landets nivå är skillnaderna små.

Årsuppgifterna för indexen, kvadratmetersprisen och antalen publiceras i fortsättningen i särskilda PS-Web-tabeller när de tidigare har ingått i samma tabell som kvartalsuppgifterna. I samband med förändringen är alla PX-Web-tabellerna över aktiebostadspriser maskinläsbara.

Som nya uppgifter i kvartalsstatistiken publiceras prisindexen för Träskända, Kervo, Hyvinge och Riihimäki.

Vid sidan av statistiken finns det en översikt med de senaste uppgifterna om bostadsproduktionen, bostadspriserna och hyrorna.

 

 


Senaste uppdaterad 2.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Osakeasuntojen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-878X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ashi/ashi_2018-05-02_uut_001_sv.html