Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Uusien vapaarahoitteisten vuokrasuhteiden vuokrat nousivat keskimäärin 3,5 prosenttia

Uusien, vuonna 2008 solmittujen, vapailla vuokramarkkinoilla tehtyjen vuokrasuhteiden vuokrat nousivat keskimäärin 3,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Pääkaupunkiseudulla uusien vuokrasuhteiden vuokrat nousivat 4,7 prosenttia ja muualla maassa vuokrat nousivat 3,1 prosenttia. Helsingissä uusien vuokrasuhteiden vuokrat kohosivat 5,7, Vantaalla 2,7 ja Espoossa 1,6 prosenttia. Tampereella uusien vuokrasuhteiden vuokrat nousivat 3,8, Kuopiossa 5,2, Jyväskylässä 1,9, Lahdessa 5,3 ja Turussa 4,8 prosenttia. Oulussa vuokrat laskivat 0,1 prosenttia.

Uusien vapaarahoitteisten vuokrasuhteiden keskineliövuokra oli pääkaupunkiseudulla 14,35 euroa neliöltä kuukaudessa. Muualla maassa keskineliövuokra oli 9,46 euroa.

Uusia vapaarahoitteisia vuokrasuhteita oli tutkimuskehikon mukaan noin 107 000, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna (122 500). Uusista vuokrasuhteista noin 39,6 prosenttia oli yksiöiden vuokrasopimuksia. Pääkaupunkiseudulla yksiöiden osuus uusista vuokrasuhteista oli noin 46,5 prosenttia.

Vuokran tarkistusperuste

Uusissa vuokrasuhteissa vuokran tarkistusperusteena sovellettiin indeksiehtoa 40,0 prosentissa tapauksista, euro- tai prosenttikorotusta 2,6 prosentissa ja muuta tapaa (ml. vastaamatta jättäneet) 27,6 prosentissa. Vuokran tarkistusperustetta ei mainittu 29,7 prosentissa uusista vuokrasuhteista.

Vuokranantajaryhmä

Suurin vuokranantajaryhmä ovat yksityishenkilöt ja kuolinpesät: 56,5 prosenttia haastatteluun vastanneista oli vuokrannut asunnon yksityiseltä henkilöltä tai kuolinpesältä. Vuokranantajista 2,8 prosenttia olivat taloyhtiöitä. Pankit, vakuutusyhtiöt ja muut yritykset muodostivat 8,4 prosenttia; yleishyödyllinen yhteisö, säätiö, kunta tai muu taho 32,3 prosenttia vuokranantajista.

Vuokrasopimuksen voimassaolo

Vuokrasopimus oli tehty toistaiseksi voimassaolevana 89,1 prosentissa uusista vuokrasuhteista. Määräaikaisena tehtyjä vuokrasopimuksia oli 10,9 prosenttia.

Vuokratilaston tiedot

Tässä julkaisussa kuvataan vuokratasoa ja vuokrien muutoksia vuonna 2008. Tarkemmat tilastotiedot on päivitetty Asuntojen vuokrat tilaston tietokantataulukoihin. Tietokantataulukot ja muuta lisätietoa löytyy tilaston kotisivulta: tilastokeskus.fi > Aiheet > Asuminen > Asuntojen vuokrat.

Vuokratilastossa on mukana 216 000 vuokraasuntoa. 200 000 asunnon vuokratiedot on saatu Kansaneläkelaitoksen asumistukirekisteristä, ja 16 000 asunnon vuokratiedot on saatu työvoimatiedustelun ohessa kerättävästä haastatteluaineistosta.

Tiedot vuodelta 2008 perustuvat kuukausittaisen työvoimatutkimuksen yhteydessä kerättävän haastatteluaineiston vuokratietoihin. Haastatteluaineiston ohella vuokrien vuositilaston vuokratietolähteenä käytetään Kansaneläkelaitokselta saatavaa asumistukirekisteriä.

Haastatteluaineistojen ja asumistukirekisterin lisäksi vuokrien vuositilaston laadinnassa käytetään Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistorekisteriin perustuvaa Tilastokeskuksen asuntokanta-aineistoa, muuttoaineistoja sekä väestörakenneaineistoa.

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna Suomessa on kerätty tietoa asuntojen vuokrista vuodesta 1925 lähtien. Vuosilta 1925–1965 tiedot on kerännyt Sosiaalinen tutkimustoimisto. Tältä ajalta vuokratiedot löytyvät sosiaaliministeriön julkaisemasta sosiaalisesta aikakauskirjasta. Vuodesta 1966 lähtien vuokratiedustelun on laatinut Tilastokeskus.

Vuokrien vuositilaston lisäksi Tilastokeskus julkaisee neljännesvuosittaista vuokratilastoa. Neljännesvuosittaiset tiedot ovat saatavilla vuoden 2003 alusta lähtien. Neljännesvuositilasto julkaistaan noin 5 viikkoa tarkasteluneljänneksen päättymisestä. Neljännesvuosijulkaisu on tietosisällöltään vuositilastoa suppeampi. Neljännesvuositiedot löytyvät tilaston kotisivulta: tilastokeskus.fi > Aiheet > Asuminen > Asuntojen vuokrat.

Keskimääräisten neliövuokrien (€/m2/kk) kehitys koko maassa vuosina 1975–2008

Keskimääräisten neliövuokrien (€/m2/kk) kehitys koko maassa vuosina 1975–2008

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Paula Paavilainen (09) 1734 3397, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 20.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2008, Uusien vapaarahoitteisten vuokrasuhteiden vuokrat nousivat keskimäärin 3,5 prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2008/asvu_2008_2009-02-20_kat_001_fi.html