Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Uusien vapaarahoitteisten vuokrasuhteiden vuokrat nousivat keskimäärin 2,5 prosenttia

Uusien, vuonna 2009 solmittujen, vapailla vuokramarkkinoilla tehtyjen vuokrasuhteiden vuokrat nousivat keskimäärin 2,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Pääkaupunkiseudulla uusien vuokrasuhteiden vuokrat nousivat 4,3 prosenttia ja muualla maassa vuokrat nousivat 1,7 prosenttia. Helsingissä uusien vuokrasuhteiden vuokrat kohosivat 3,5, Vantaalla 6,8 ja Espoossa 6,1 prosenttia. Tampereella uusien vuokrasuhteiden vuokrat nousivat 1,0, Kuopiossa 6,1, Jyväskylässä 3,3, Lahdessa 2,4 ja Oulussa 2,0 prosenttia. Turussa vuokrat laskivat 1,0 prosenttia.

Uusien vapaarahoitteisten vuokrasuhteiden keskineliövuokra oli pääkaupunkiseudulla 14,71 euroa neliöltä kuukaudessa. Muualla maassa keskineliövuokra oli 9,73 euroa.

Uusia vapaarahoitteisia vuokrasuhteita oli tutkimuskehikon mukaan noin 107 000, mikä on saman verran kuin edellisenä vuonna.. Uusista vuokrasuhteista noin 40,0 prosenttia oli yksiöiden vuokrasopimuksia. Pääkaupunkiseudulla yksiöiden osuus uusista vuokrasuhteista oli noin 45,4 prosenttia.

Vuokran tarkistusperuste

Uusissa vuokrasuhteissa vuokran tarkistusperusteena sovellettiin indeksiehtoa 41,2 prosentissa tapauksista, euro- tai prosenttikorotusta 3,3 prosentissa ja muuta tapaa (ml. vastaamatta jättäneet) 23,9 prosentissa. Vuokran tarkistusperustetta ei mainittu 31,6 prosentissa uusista vuokrasuhteista.

Vuokranantajaryhmä

Suurin vuokranantajaryhmä ovat yksityishenkilöt ja kuolinpesät: 64,1. Vuokranantajista 2,3 prosenttia olivat taloyhtiöitä. Pankit, vakuutusyhtiöt ja muut yritykset muodostivat 6,6 prosenttia sekä yleishyödyllinen yhteisö, säätiö, kunta tai muu taho 27,0 prosenttia vuokranantajista.

Vuokrasopimuksen voimassaolo

Vuokrasopimus oli tehty toistaiseksi voimassaolevana 85,3 prosentissa uusista vuokrasuhteista. Määräaikaisena tehtyjä vuokrasopimuksia oli 14,7 prosenttia.

Vuokratilaston tiedot

Tässä julkaisussa kuvataan vuokratasoa ja vuokrien muutoksia vuonna 2009. Tarkemmat tilastotiedot on päivitetty Asuntojen vuokrat tilaston tietokantataulukoihin. Tietokantataulukot ja muuta lisätietoa löytyy tilaston kotisivulta: tilastokeskus.fi > Aiheet > Asuminen > Asuntojen vuokrat.

Vuokratilastossa on mukana 239 000 vuokraasuntoa. 226 205asunnon vuokratiedot on saatu Kansaneläkelaitoksen asumistukirekisteristä, ja 15 006 asunnon vuokratiedot on saatu työvoimatiedustelun ohessa kerättävästä haastatteluaineistosta.

Tiedot vuodelta 2009 perustuvat kuukausittaisen työvoimatutkimuksen yhteydessä kerättävän haastatteluaineiston vuokratietoihin. Haastatteluaineiston ohella vuokrien vuositilaston vuokratietolähteenä käytetään Kansaneläkelaitokselta saatavaa asumistukirekisteriä.

Haastatteluaineistojen ja asumistukirekisterin lisäksi vuokrien vuositilaston laadinnassa käytetään Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistorekisteriin perustuvaa Tilastokeskuksen asuntokanta-aineistoa, muuttoaineistoja sekä väestörakenneaineistoa.

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna Suomessa on kerätty tietoa asuntojen vuokrista vuodesta 1925 lähtien. Vuosilta 1925–1965 tiedot on kerännyt Sosiaalinen tutkimustoimisto. Tältä ajalta vuokratiedot löytyvät sosiaaliministeriön julkaisemasta sosiaalisesta aikakauskirjasta. Vuodesta 1966 lähtien vuokratiedustelun on laatinut Tilastokeskus.

Vuokrien vuositilaston lisäksi Tilastokeskus julkaisee neljännesvuosittaista vuokratilastoa. Neljännesvuosittaiset tiedot ovat saatavilla vuoden 2005 alusta lähtien. Neljännesvuositilasto julkaistaan noin 5 viikkoa tarkasteluneljänneksen päättymisestä. Neljännesvuosijulkaisu on tietosisällöltään vuositilastoa suppeampi. Neljännesvuositiedot löytyvät tilaston kotisivulta: tilastokeskus.fi > Aiheet > Asuminen > Asuntojen vuokrat.


Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Paula Paavilainen (09) 1734 3397, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 22.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2009, Uusien vapaarahoitteisten vuokrasuhteiden vuokrat nousivat keskimäärin 2,5 prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2009/asvu_2009_2010-02-22_kat_001_fi.html