Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Uusien vapaarahoitteisten vuokrasuhteiden vuokrat nousivat keskimäärin 2,6 prosenttia

Uusien, vuonna 2010 solmittujen, vapailla vuokramarkkinoilla tehtyjen vuokrasuhteiden vuokrat nousivat keskimäärin 2,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Pääkaupunkiseudulla uusien vuokrasuhteiden vuokrat nousivat 3,5 prosenttia ja muualla maassa vuokrat nousivat 2,3 prosenttia. Helsingissä uusien vuokrasuhteiden vuokrat kohosivat 4,0, Vantaalla 1,8 ja Espoossa 2,4 prosenttia. Tampereella uusien vuokrasuhteiden vuokrat nousivat 1,7, Kuopiossa 0,5, Jyväskylässä 2,0, Lahdessa 3,2 ja Oulussa 0,7 prosenttia. Turussa vuokrat nousivat 4,8 prosenttia.

Uusien vapaarahoitteisten vuokrasuhteiden keskineliövuokra oli pääkaupunkiseudulla 15,12 euroa neliöltä kuukaudessa. Muualla maassa keskineliövuokra oli 10,09 euroa.

Uusia vapaarahoitteisia vuokrasuhteita oli tutkimuskehikon mukaan noin 114 000, mikä on saman verran kuin edellisenä vuonna. Uusista vuokrasuhteista noin 39 prosenttia oli yksiöiden vuokrasopimuksia. Pääkaupunkiseudulla yksiöiden osuus uusista vuokrasuhteista oli noin 44 prosenttia.

Vuokran tarkistusperuste

Uusissa vuokrasuhteissa vuokran tarkistusperusteena sovellettiin indeksiehtoa 35,5 prosentissa tapauksista, euro- tai prosenttikorotusta 2,5 prosentissa ja muuta tapaa (ml. vastaamatta jättäneet) 29,5 prosentissa. Vuokran tarkistusperustetta ei mainittu 31,5 prosentissa uusista vuokrasuhteista.

Vuokranantajaryhmä

Suurin vuokranantajaryhmä ovat yksityishenkilöt ja kuolinpesät: 64,6. Vuokranantajista 2,3 prosenttia olivat taloyhtiöitä. Pankit, vakuutusyhtiöt ja muut yritykset muodostivat 6,5 prosenttia sekä yleishyödyllinen yhteisö, säätiö, kunta tai muu taho 25,1 prosenttia vuokranantajista.

Vuokrasopimuksen voimassaolo

Vuokrasopimus oli tehty toistaiseksi voimassaolevana 83 prosentissa uusista vuokrasuhteista. Määräaikaisena tehtyjä vuokrasopimuksia oli 17 prosenttia.


Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Johanna Leivo (09) 1734 3397, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 4.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2010, Uusien vapaarahoitteisten vuokrasuhteiden vuokrat nousivat keskimäärin 2,6 prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2010/asvu_2010_2011-03-04_kat_001_fi.html