Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistikföringen av bostadshyror revideras

Statistiken över bostadshyror revideras. Materialet som används vid framställningen av kvartalsstatistiken över bostadshyror kompletteras och den regionala indelningen för kvartalsstatistiken utvidgas till att motsvara nuvarande årsstatistik över hyror. I och med revideringen publiceras inte längre en separat årsstatistik över hyror. Den reviderade statistiken offentliggörs första gången 9.5.2019 och gäller uppgifterna om 1:a kvartalet 2019.

Utifrån kvartalsstatistikens index beräknas serier retroaktivt fr.o.m. år 2015 enligt materialet och beräkningsmetoden som reviderats. På grund av de uppdaterade metoderna och materialen avviker dessa retroaktivt beräknade serier från tidigare index som publiceras för motsvarande perioder. Nytt basår blir år 2015.


Senast uppdaterad 7.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/asvu_2019-03-07_uut_001_sv.html