Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Asuntojen vuokrien tilastointi uudistuu

Asuntojen vuokrat – tilasto uudistuu. Asuntojen vuokrien neljännestilaston tuottamisessa käytettävät aineistot täydentyvät ja neljännesvuokrien aluejako laajenee alueellisesti vastaamaan nykyistä vuokrien vuositilastoa. Uudistuksen myötä vuokrien erillisestä vuositilan julkaisemisesta luovutaan. Uudistetun, vuoden 2019 1. neljänneksen tietoja koskevan tilaston ensimmäinen julkistus on 9.5.2019.

Neljännesvuokratilaston indekseistä lasketaan uudistettujen aineistojen ja laskentamenetelmän mukaiset, takautuvat sarjat vuodesta 2015 lähtien. Päivitetyistä menetelmistä ja aineistoista johtuen nämä takautuvasti lasketut sarjat poikkeavat aiemmin vastaaville ajankohdille julkaistuista indekseistä. Uudeksi perusvuodeksi tulee vuosi 2015.


Päivitetty 7.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/asvu_2019-03-07_uut_001.html