Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.5.2012

Avoimia työpaikkoja ensimmäisellä neljänneksellä enemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72 600, joka on 23 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin (59 000). Ensimmäisen neljänneksen mittausajankohta oli 1. maaliskuuta.

Avoimet työpaikat 2011/I – 2012/I

  Vuosi/Neljännes
       2011/I        2012/I
Avoimet työpaikat 59 000 72 600
Osa-aikaisia 22 % 17 %
Määräaikaisia 53 % 49 %
Vaikeasti täytettäviä 36 % 34 %

Avoimista työpaikoista 51 200 eli 71 prosenttia oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä yksityisten yritysten tarjoamia. Vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna avointen työpaikkojen määrä kasvoi etenkin teollisuudessa (3 700), julkisessa hallinnossa, koulutuksessa ja terveys- ja sosiaalipalveluissa (3 100) sekä kaupan alalla (2 700). Alueittain tarkasteltuna avoimet työpaikat lisääntyivät kaikilla suuralueilla.

Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä osa-aikaisten paikkojen osuus avoimista työpaikoista väheni viisi prosenttiyksikköä ja määräaikaisten paikkojen osuus neljä prosenttiyksikköä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Vaikeasti täytettävien paikkojen osuus avoimista työpaikoista väheni 36 prosentista 34 prosenttiin.

Tilastokeskus on kerännyt tietoja avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuoden 2002 alusta alkaen. Tilasto perustuu otokseen yritysten ja julkisyhteisöjen toimipaikoista. Tiedot kerätään puhelinhaastatteluina ja internetkyselyinä. Tilasto on Euroopan unionin asetuksella säädetty. Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden työmarkkinoiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Avoimet työpaikat tilasto siirtyy uuteen suuralueluokitukseen vuoden 2012 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Aikaisempien julkaisujen aluetiedot eivät ole vertailukelpoisia uudistetun suuralueluokituksen kanssa. Uuteen luokitukseen perustuvia aluetietoja löytyy vuodesta 2010 alkaen StatFin-tietokannan taulukosta “035. Avoimet työpaikat suuralueen (2012) mukaan”. Lisää tietoja uudesta suuralueluokituksesta löytyy Tilastokeskuksen kotisivuilta.

Avoimet työpaikat tilaston julkaisuja vuosilta 2010–2011 on korjattu 16.5.2012. Kyseisten julkaisujen aluetietoja esittävät liitetaulukot ja kuvio 5 viittaavat suuralueluokitukseen, vaikka tiedot ovat lääniluokituksen mukaisia. Taulukoiden ja kuvion korjaukset eivät vaikuta julkaistuihin lukuihin.


Lähde: Avoimet työpaikat 2012, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Halmetoja (09) 1734 3763, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (308,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 1. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atp/2012/01/atp_2012_01_2012-05-16_tie_001_fi.html