Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.8.2013

Avoimia työpaikkoja vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 45 300

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 45 300. Ensimmäisen neljänneksen tietojen viiteajankohta oli 1. maaliskuuta.

Avoimet työpaikat 2013/I

  Vuosi/Neljännes Vuosi/Neljännes
       2013/I        2013/I
       Lukumäärä        Osuus, %
Avoimet työpaikat 45 300  
Osa-aikaisia 13 400 30
Määräaikaisia 26 600 59
Vaikeasti täytettäviä 14 300 31
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa
ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Avoimista työpaikoista 33 500 eli 74 prosenttia oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä yksityisten yritysten tarjoamia. Avoimia työpaikkoja oli tarjolla etenkin toimipaikoissa, jotka kuuluivat toimialaryhmiin kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemustoiminta (11 800), julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut (9 600) sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta (8 800). Alueittain tarkasteltuna avoimia työpaikkoja oli eniten tarjolla Helsinki-Uusimaan toimipaikoissa (14 800).

Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä avoinna olleista työpaikoista oli 30 prosenttia osa-aikaisia, 59 prosenttia määräaikaisia ja 31 prosenttia vaikeasti täytettäviä. Avointen työpaikkojen määräaikaisuus korostui teollisuuden ja kaupan toimialoilla, joiden toimipaikkoihin haettiin tuotantotyön ja kassamyyjän tehtäviin etenkin kesätyöntekijöitä.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelulla. Tiedonkeruussa on mukana 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Avoimet työpaikat -tilaston otosasetelmaa muutettiin tilastovuodelle 2013 siten, että otoskohteet ja ositteet vastaavat paremmin tiedonkäyttäjien tietotarvetta. Toteutetuilla uudistuksilla on merkittävä vaikutus tuloksiin, eikä niitä voi verrata aikaisemmin julkaistuihin tietoihin. Uuteen asetelmaan perustuvia Avoimet työpaikat -tilaston tietoja julkaistaan vuoden 2013 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Aikaisemmin tuotettuja aikasarjoja ei enää päivitetä. Lisätietoa löytyy menetelmäkuvauksesta, joka on osa tilastojulkaisun laatuselostetta http://www.stat.fi/til/atp/2013/01/atp_2013_01_2013-08-29_laa_001_fi.html


Lähde: Avoimet työpaikat 2013, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Halmetoja 09 1734 3763, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (255,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.8.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 1. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atp/2013/01/atp_2013_01_2013-08-29_tie_001_fi.html