Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.11.2013

Avoimia työpaikkoja vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 23 500

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 23 500. Kolmannen neljänneksen tietojen viiteajankohta oli 1. syyskuuta.

Avoimet työpaikat 2013/III

  Vuosi/Neljännes Vuosi/Neljännes
       2013/III        2013/III
       Lukumäärä        Osuus, %
Avoimet työpaikat 23 500  
Osa-aikaisia 6 300 27
Määräaikaisia 6 800 29
Vaikeasti täytettäviä 12 000 51
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa
ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Avoimista työpaikoista 18 300 eli 78 prosenttia oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä yksityisten yritysten tarjoamia. Avoimia työpaikkoja oli tarjolla etenkin toimipaikoissa, jotka kuuluivat toimialaryhmiin kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemustoiminta (5 600) sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta (5 100). Alueittain tarkasteltuna avoimia työpaikkoja oli eniten tarjolla Helsinki-Uusimaan toimipaikoissa (7 600).

Vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä avoinna olleista työpaikoista oli 27 prosenttia osa-aikaisia ja 29 prosenttia määräaikaisia. Työnantajien omakohtaisen arvion mukaan avoimista työpaikoista 51 prosenttia oli vaikeasti täytettäviä. Avoimen työpaikan vaikeasti täytettävyys korostui kaupan, hallinto- ja tukipalvelutoiminnan sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnan toimialoilla, joiden toimipaikkoihin haettiin etenkin teknisiä myyjiä, siivoojia, myyntineuvottelijoita ja ravintolatyöntekijöitä.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelulla. Tiedonkeruussa on mukana 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Avoimet työpaikat -tilaston otosasetelmaa muutettiin tilastovuodelle 2013 siten, että otoskohteet ja ositteet vastaavat paremmin tiedonkäyttäjien tietotarvetta. Toteutetuilla uudistuksilla on merkittävä vaikutus tuloksiin, eikä niitä voi verrata aikaisemmin julkaistuihin tietoihin. Uuteen asetelmaan perustuvia Avoimet työpaikat -tilaston tietoja julkaistaan vuoden 2013 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Aikaisemmin tuotettuja aikasarjoja ei enää päivitetä. Lisätietoa löytyy menetelmäkuvauksesta, joka on osa suomenkielisen tilastojulkaisun laatuselostetta http://www.stat.fi/til/atp/2013/03/atp_2013_03_2013-11-14_laa_001_fi.html.


Lähde: Avoimet työpaikat 2013, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Halmetoja 09 1734 3763, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (255,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 3. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atp/2013/03/atp_2013_03_2013-11-14_tie_001_fi.html