Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.2.2014

Avoimia työpaikkoja vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä 16 600

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2013 viimeisellä vuosineljänneksellä 16 600. Viimeisen neljänneksen tietojen viiteajankohta oli 1. joulukuuta. Koko vuonna 2013 avoimia työpaikkoja oli keskimäärin 29 500.

Avoimet työpaikat 2013/IV ja 2013

  Vuosi/Neljännes Vuosi
2013/IV 2013/IV 2013 2013
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 16 600   29 500  
Osa-aikaisia 1 500 9 6 900 23
Määräaikaisia 5 100 31 12 500 43
Vaikeasti täytettäviä 7 000 42 12 200 41
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.
Avointen työpaikkojen vuositiedot ovat keskiarvoja neljännestiedoista.

Avoimista työpaikoista 10 700 eli 65 prosenttia oli vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä yksityisten yritysten tarjoamia. Avoimia työpaikkoja oli tarjolla etenkin toimipaikoissa, jotka kuuluivat toimialaryhmiin julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut (5 300) sekä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemustoiminta (2 900). Alueittain tarkasteltuna avoimia työpaikkoja oli eniten tarjolla Helsinki-Uusimaan toimipaikoissa (5 200).

Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä avoinna olleista työpaikoista oli 9 prosenttia osa-aikaisia ja 31 prosenttia määräaikaisia. Työnantajien omakohtaisen arvion mukaan avoimista työpaikoista 42 prosenttia oli vaikeasti täytettäviä. Avoimen työpaikan vaikeasti täytettävyys korostui terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä teollisuuden toimialoilla, joiden toimipaikkoihin haettiin työntekijöitä etenkin hoito- ja tuotantotöihin.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelulla. Tiedonkeruussa on mukana 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Avoimet työpaikat -tilaston otosasetelmaa muutettiin tilastovuodelle 2013 siten, että otoskohteet ja ositteet vastaavat paremmin tiedonkäyttäjien tietotarvetta. Toteutetuilla uudistuksilla on merkittävä vaikutus tuloksiin, eikä niitä voi verrata aikaisemmin julkaistuihin tietoihin. Uuteen asetelmaan perustuvia Avoimet työpaikat -tilaston tietoja julkaistaan vuoden 2013 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Aikaisemmin tuotettuja aikasarjoja ei enää päivitetä. Lisätietoa löytyy menetelmäkuvauksesta, joka on osa suomenkielisen tilastojulkaisun laatuselostetta http://www.stat.fi/til/atp/2013/04/atp_2013_04_2014-02-14_laa_001_fi.html.


Lähde: Avoimet työpaikat 2013, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Halmetoja 09 1734 3763, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (256,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.02.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 4. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atp/2013/04/atp_2013_04_2014-02-14_tie_001_fi.html