Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.5.2018

Avoimia työpaikkoja vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä likimain yhtä paljon kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 60 100, kun vuotta aiemmin määrä oli 58 000. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilastosta ja kuvaavat maaliskuun ensimmäisen päivän tilannetta.

Avoimet työpaikat 2017/I – 2018/I

  Vuosi/Neljännes
2017/I 2018/I
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 58 000   60 100  
Osa-aikaisia 13 000 22 15 700 26
Määräaikaisia 33 200 57 29 400 49
Vaikeasti täytettäviä 16 900 29 27 100 45
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä avoimista työpaikoista 72 prosenttia eli 43 000 oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia. Vuotta aiemmin avoimia työpaikkoja oli yksityisellä sektorilla 45 500 eli 78 prosenttia kaikista avoimista työpaikoista. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi vuodentakaiseen verrattuna eniten Helsinki-Uudenmaan suuralueella. Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi eniten toimialaryhmässä julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut (O-Q) ja väheni toimialaryhmässä teollisuus, kaivostoiminta ja muu teollinen toiminta (B-E). Avoimien työpaikkojen vähenemistä teollisuudessa selittää ainakin osittain vuodentakainen korkea taso ja otantaan liittyvän satunnaisvaihtelun suuruus ensimmäisellä vuosineljänneksellä, jolloin monet suuret toimipaikat hakevat paljon kesätyöntekijöitä.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä avoimista työpaikoista 45 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 29 prosenttia. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli paljon esimerkiksi kuljetus- ja varastointialan, rakennusalan sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen toimipaikoissa. Kaikista avoimista työpaikoista 26 prosenttia oli osa-aikaisia ja 49 prosenttia määräaikaisia. Määräaikaisten työpaikkojen osuus on ensimmäisellä vuosineljänneksellä tavallisesti suuri muun muassa kesätyöntekijöiden haun vuoksi. Määräaikaisia avoimia työpaikkoja oli paljon tarjolla esimerkiksi kaupan alan sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen toimipaikoissa.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää kokonaismääriin. Lukujen tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2018, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (282,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 1. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atp/2018/01/atp_2018_01_2018-05-18_tie_001_fi.html