Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.11.2018

Avoimia työpaikkoja kolmannella vuosineljänneksellä enemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä 46 900, kun vuotta aiemmin määrä oli 34 300. Alueittain tarkasteltuna avoimien työpaikkojen määrä kasvoi eniten Helsinki-Uudenmaan suuralueella (+ 4 800). Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilastosta ja kuvaavat syyskuun ensimmäisen päivän tilannetta.

Avoimet työpaikat 2017/III – 2018/III

  Vuosi/Neljännes
2017/III 2018/III
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 34 300   46 900  
Osa-aikaisia 6 200 18 7 300 15
Määräaikaisia 12 500 36 10 000 21
Vaikeasti täytettäviä 17 600 51 26 900 57
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä avoimista työpaikoista 78 prosenttia eli 36 500 oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun vuotta aiemmin niitä oli 29 100 eli 85 prosenttia kaikista avoimista työpaikoista. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimipaikoissa, joissa oli 5–49 työntekijää. Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimet työpaikat lisääntyivät eniten (+ 6 200) toimialaryhmässä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta (G-I).

Kolmannella vuosineljänneksellä 15 prosenttia avoimista työpaikoista oli osa-aikaisia. Määräaikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 21 prosenttia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 36 prosenttia. Työnantajien kokemat rekrytointivaikeudet olivat edelleen varsin yleisiä. Kaikista avoimista työpaikoista yli puolet oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli paljon esimerkiksi rakentamisen (F) sekä tukku- ja vähittäiskaupan ja moottoriajoneuvojen korjauksen (G) toimialoilla.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää kokonaismääriin. Lukujen tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2018, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (282,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 3. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atp/2018/03/atp_2018_03_2018-11-16_tie_001_fi.html