Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.8.2019

Avoimia työpaikkoja toisella vuosineljänneksellä suunnilleen yhtä paljon kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2019 toisella neljänneksellä 50 900, kun vuotta aiemmin määrä oli 49 500. Määräaikaisten ja osa-aikaisten työpaikkojen osuudet kaikista avoimista työpaikoista pienenivät vuodentakaiseen verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilastosta ja kuvaavat kesäkuun ensimmäisen päivän tilannetta.

Avoimet työpaikat 2018/II – 2019/II

  Vuosi/Neljännes
2018/II 2019/II
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 49 500   50 900  
Osa-aikaisia 9 300 19 6 600 13
Määräaikaisia 19 200 39 16 900 33
Vaikeasti täytettäviä 26 000 52 30 400 60
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2019 toisella neljänneksellä avoimista työpaikoista 37 700 eli 74 prosenttia oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, mikä on lähes sama osuus kuin vuotta aiemmin. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna alle viiden työntekijän toimipaikoissa (+ 4 500). Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimet työpaikat lisääntyivät eniten toimialaryhmässä julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut (O-Q) ja vähenivät rakentamisen (F) toimialalla. Avoimien työpaikkojen määrä väheni Etelä-Suomen suuralueella mutta kasvoi Helsinki-Uudenmaan sekä Pohjois- ja Itä-Suomen suuralueilla.

Toisella vuosineljänneksellä osa-aikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 13 prosenttia ja määräaikaisten 33 prosenttia. Molemmat osuudet laskivat kuusi prosenttiyksikköä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kaikista avoimista työpaikoista 60 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 52 prosenttia. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli paljon esimerkiksi tukku- ja vähittäiskaupan (G), teollisuuden (C) sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden (Q) toimialoilla.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää kokonaismääriin. Lukujen tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2019, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (285,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.8.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 2. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atp/2019/02/atp_2019_02_2019-08-19_tie_001_fi.html