Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.5.2020

Avoimia työpaikkoja ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtä paljon kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 63 300, kun vuotta aiemmin määrä oli 63 100. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilastosta ja kuvaavat maaliskuun ensimmäisen päivän tilannetta, joten koronaviruspandemiasta johtuvan poikkeustilanteen vaikutukset eivät vielä ole havaittavissa avoimien työpaikkojen määrässä.

Avoimet työpaikat 2019/I – 2020/I

  Vuosi/Neljännes
2019/I 2020/I
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 63 100   63 300  
Osa-aikaisia 11 100 18 11 800 19
Määräaikaisia 33 000 52 29 700 47
Vaikeasti täytettäviä 27 000 43 30 600 48
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä avoimista työpaikoista 43 500 eli 69 prosenttia oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia. Osuus oli sama kuin vuotta aiemmin. Avoimet työpaikat lisääntyivät edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna eniten Etelä-Suomen (pl. Helsinki-Uusimaa) suuralueella ja vähenivät Länsi-Suomen suuralueella. Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimien työpaikkojen määrä väheni toimialaryhmässä julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut (O-Q) ja kasvoi puolestaan informaatio- ja viestintäpalveluiden (J) toimialaryhmässä pääasiassa ohjelmistoalalla.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikista avoimista työpaikoista 47 prosenttia oli määräaikaisia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 52 prosenttia. Määräaikaisten työpaikkojen osuus on ensimmäisellä vuosineljänneksellä tavallisesti suuri muun muassa kesätyöntekijöiden haun vuoksi. Määräaikaisia avoimia työpaikkoja oli paljon tarjolla esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluiden (Q) sekä kaupan (G) toimialoilla. Kaikista avoimista työpaikoista 19 prosenttia oli osa-aikaisia, mikä on lähes sama osuus kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Avoimista työpaikoista 48 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 43 prosenttia. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli paljon esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluiden (Q) toimialalla.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää kokonaismääriin. Lukujen tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2020, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (287,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 1. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atp/2020/01/atp_2020_01_2020-05-19_tie_001_fi.html