Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.5.2021

Avoimia työpaikkoja ensimmäisellä vuosineljänneksellä hieman vähemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä 59 500, kun vuotta aiemmin määrä oli 63 300. Avoimien työpaikkojen määrä väheni etenkin kuntasektorilla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilastosta ja kuvaavat maaliskuun ensimmäisen päivän tilannetta.

Avoimet työpaikat 2020/I – 2021/I

  Vuosi/Neljännes
2020/I 2021/I
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 63 300   59 500  
Osa-aikaisia 11 800 19 11 500 19
Määräaikaisia 29 700 47 26 600 45
Vaikeasti täytettäviä 30 600 48 25 900 44
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä avoimista työpaikoista 43 100 eli 73 prosenttia oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 69 prosenttia. Avoimien työpaikkojen määrä väheni edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna etenkin kuntasektorilla (– 4 500) sekä toimipaikoissa , joissa oli 10–49 työntekijää (– 9 000). Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimet työpaikat vähenivät eniten toimialaryhmässä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta (G-I) ja lisääntyivät informaatio- ja viestintäpalveluiden (J) toimialaryhmässä pääasiassa ohjelmistoalalla. Avoimien työpaikkojen määrä väheni alueellisesti tarkasteltuna eniten Pohjois- ja Itä-Suomen suuralueella (– 4 500).

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikista avoimista työpaikoista 45 prosenttia oli määräaikaisia. Määräaikaisten työpaikkojen osuus on ensimmäisellä vuosineljänneksellä tavallisesti suuri muun muassa kesätyöntekijöiden haun vuoksi. Määräaikaisia avoimia työpaikkoja oli paljon tarjolla esimerkiksi kaupan (G) sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden (Q) toimialoilla. Osa-aikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 19 prosenttia, kuten edellisenkin vuoden vastaavana ajankohtana. Avoimista työpaikoista 44 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 48 prosenttia. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli edelleen paljon esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluiden (Q) toimipaikoissa lähihoitajan tehtäviin ja varhaiskasvatukseen.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Kyselyyn vastataan joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää kokonaismääriin. Lukujen tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2021, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (290,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.5.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 1. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atp/2021/01/atp_2021_01_2021-05-19_tie_001_fi.html