Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.8.2021

Avoimia työpaikkoja toisella vuosineljänneksellä selvästi enemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2021 toisella neljänneksellä 51 100, kun vuotta aiemmin määrä oli 35 400. Avoimien työpaikkojen määrä palautui kahden vuoden takaiselle koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilastosta ja kuvaavat kesäkuun ensimmäisen päivän tilannetta.

Avoimet työpaikat 2020/II – 2021/II

  Vuosi/Neljännes
2020/II 2021/II
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 35 400   51 100  
Osa-aikaisia 5 800 16 10 600 21
Määräaikaisia 14 100 40 18 500 36
Vaikeasti täytettäviä 15 400 44 29 600 58
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2021 toisella neljänneksellä avoimista työpaikoista 37 100 eli 73 prosenttia oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 70 prosenttia. Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna etenkin yksityisellä sektorilla (+ 12 400) sekä toimipaikoissa , joissa oli vähintään 10 työntekijää. Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimet työpaikat lisääntyivät eniten (+ 6 700) toimialaryhmässä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta (G-I). Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi kaikilla suuralueilla, mutta määrällisesti eniten Helsinki-Uudellamaalla (+ 5 800).

Toisella vuosineljänneksellä kaikista avoimista työpaikoista 36 prosenttia oli määräaikaisia. Osa-aikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 21 prosenttia, kun edellisen vuoden vastaavana ajankohtana osuus oli 16 prosenttia. Avoimista työpaikoista 58 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 44 prosenttia. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli paljon esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluiden (Q), rakentamisen (F) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan (I) alojen toimipaikoissa.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Kyselyyn vastataan joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää kokonaismääriin. Lukujen tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2021, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Lahdenmäki 029 551 3690, Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (289,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.8.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 2. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atp/2021/02/atp_2021_02_2021-08-17_tie_001_fi.html