Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 2. Muuta koulutusta järjestäneiden yritysten osuus koulutusmuodoittain toimialan, sektorin ja henkilöstömäärän mukaan

  Koulutus-,
opastus-,
harjoitus-
 jaksot
Työkierto,
koulutus-
 komennus
Oppimis-
ryhmät,
laatupiirit
Itseopiskelu Konferenssit,
 seminaarit
% % % % %
Toimiala          
Mineraalien kaivu 21,1 12,8 12,8 32,8 58,1
Elintarvikkeiden valmistus 36,1 34,3 16,3 27,9 42,0
Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 22,3 22,9 10,2 13,9 33,3
Massan, paperituotteiden valmistus 35,8 23,3 10,9 32,4 53,1
Polttoaineiden ja kemiallisten tuotteiden valmistus 44,5 35,6 28,2 40,9 70,6
Metallituotteiden valmistus 36,6 25,7 18,2 30,3 44,5
Koneiden ja laitteiden valmistus 53,7 30,9 20,7 64,5 69,0
Kulkuneuvojen valmistus 29,5 21,0 15,4 33,9 40,5
Puutavaran, huonekalujen valmistus 26,1 39,9 19,5 28,3 38,5
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 64,0 31,6 21,3 57,9 84,2
Rakentaminen 28,9 5,3 5,6 10,5 33,4
Moottoriajoneuvojen ym. kauppa 42,6 6,8 30,5 40,9 65,6
Tukkukauppa 36,2 23,4 12,7 48,5 75,9
Vähittäiskauppa 43,5 18,1 18,7 46,4 44,3
Majoitus ja ravitsemustoiminta 37,0 21,6 16,6 32,3 60,6
Kuljetus, varastointi, tietoliikenne 44,5 30,9 15,2 35,6 57,8
Posti- ja teleliikenne 50,7 19,0 28,1 51,9 76,6
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 62,0 57,0 27,4 83,6 81,5
Rahoitusta ja vakuutusta palveleva 
toiminta
38,0 31,6 6,3 56,9 74,7
Muut palvelut 39,4 13,2 16,3 48,9 75,5
           
Sektori          
Teollisuus 35,9 22,6 14,5 30,0 47,1
Palvelut 41,3 20,0 17,4 46,6 66,7
           
Henkilöstön määrä          
10 - 19 henkeä 27,4 16,6 13,5 35,1 46,4
20 - 49 henkeä 37,8 18,3 12,9 33,8 58,3
50 - 249 henkeä 62,3 29,7 23,0 53,0 82,7
250 - 499 henkeä 80,3 50,3 39,3 74,5 94,2
500 - 999 henkeä 84,5 54,5 41,7 78,1 95,1
1000 henkeä tai enemmän 94,8 76,1 54,8 91,7 100,0
           
Kaikki 39,0 21,1 16,2 39,6 58,5

Päivitetty 31.5.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. 1999, Taulukko 2. Muuta koulutusta järjestäneiden yritysten osuus koulutusmuodoittain toimialan, sektorin ja henkilöstömäärän mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/cvts/1999/cvts_1999_2004-05-31_tau_002.html