Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 4. Kurssikoulutustuntien jakautuminen koulutusaloittain
toimialan, sektorin ja henkilöstömäärän mukaan

  Tietojen-
käsittely,
tietokoneen
käyttö
Henkilö-
kohtaiset
työelämän
taidot
Tuotanto,
tekniikka
 
 
 Myynti, 
 markki- 
 nointi 
 
Johtami-
nen,
hallinto
 
 Kielet  
 
 
 
% % % % % %
Toimiala            
Mineraalien kaivu 13,1 19,4 10,2 9,0 17,7 9,6
Elintarvikkeiden valmistus 24,5 30,9 5,7 11,5 9,6 5,8
Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10,4 64,5 7,8 2,4 4,6 3,1
Massan, paperituotteiden valmistus 14,0 12,0 22,3 10,5 12,3 9,6
Polttoaineiden ja kemiallisten tuotteiden valmistus 17,8 15,7 22,0 3,9 11,5 8,2
Metallituotteiden valmistus 12,9 17,2 32,8 2,4 15,2 4,7
Koneiden ja laitteiden valmistus 13,4 17,0 25,5 5,2 8,8 9,5
Kulkuneuvojen valmistus 18,0 12,8 8,3 2,1 14,1 11,0
Puutavaran, huonekalujen valmistus 16,4 19,1 24,5 5,1 15,7 4,7
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 19,2 9,5 26,6 8,1 9,0 3,4
Rakentaminen 9,9 28,8 8,5 3,0 8,9 1,1
Moottoriajoneuvojen ym. kauppa 22,8 11,4 13,1 23,4 6,0 3,6
Tukkukauppa 16,0 6,3 6,6 32,7 14,7 6,4
Vähittäiskauppa 8,3 16,9 2,3 44,5 10,1 2,0
Majoitus ja ravitsemustoiminta 20,7 17,6 6,6 12,5 14,8 2,0
Kuljetus, varastointi, tietoliikenne 11,5 7,6 14,0 1,7 2,9 1,5
Posti- ja teleliikenne 7,8 8,9 5,1 14,9 18,7 5,0
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 19,8 16,6 0,9 26,0 11,1 5,6
Rahoitusta ja vakuutusta palveleva toiminta 37,6 13,2 0,0 16,8 9,9 10,1
Muut palvelut 22,3 15,3 12,6 11,3 10,3 3,8
             
Sektori            
Teollisuus 14,2 18,4 21,0 6,5 11,1 7,1
Palvelut 16,6 12,7 9,1 16,1 10,9 3,8
             
Henkilöstön määrä            
10 - 19 henkeä 12,2 25,4 16,7 11,6 5,2 2,9
20 - 49 henkeä 19,2 11,6 6,5 15,9 11,2 3,5
50 - 249 henkeä 20,8 18,4 18,4 10,3 8,4 4,6
250 - 499 henkeä 15,2 14,5 23,6 11,1 10,8 5,4
500 - 999 henkeä 15,2 19,4 14,5 14,3 11,6 7,2
1000 henkeä tai enemmän 13,1 12,5 12,7 10,8 12,7 5,9
             
Kaikki 15,5 15,2 14,4 11,8 11,0 5,3

Päivitetty 31.5.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. 1999, Taulukko 4. Kurssikoulutustuntien jakautuminen koulutusaloittain toimialan, sektorin ja henkilöstömäärän mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/cvts/1999/cvts_1999_2004-05-31_tau_004.html