Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 4. jatkuu, Kurssikoulutustuntien jakautuminen koulutusaloittain toimialan, sektorin ja henkilöstömäärän mukaan

  Kirjanpito,
laskenta
 
Ympäristö,
terveys
 
Henkilö-
kohtaiset
palvelut
Toimisto-
työ
 
Muu
koulutus-
aihe
Yhteensä
 
 
% % % % % %
Toimiala            
Mineraalien kaivu 3,8 7,2 0,0 8,7 1,3 100,0
Elintarvikkeiden valmistus 3,1 4,4 0,0 0,5 3,9 100,0
Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 2,6 2,3 0,0 1,5 0,8 100,0
Massan, paperituotteiden valmistus 4,4 6,2 1,0 4,1 3,5 100,0
Polttoaineiden ja kemiallisten
tuotteiden valmistus
2,7 11,9 0,1 2,1 4,2 100,0
Metallituotteiden valmistus 3,9 5,4 0,0 2,9 2,6 100,0
Koneiden ja laitteiden valmistus 3,3 4,9 0,2 2,3 9,8 100,0
Kulkuneuvojen valmistus 2,2 21,6 0,2 2,2 7,5 100,0
Puutavaran, huonekalujen valmistus 5,7 2,9 0,0 3,1 2,8 100,0
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 6,0 8,8 0,2 4,7 4,6 100,0
Rakentaminen 2,9 7,1 0,2 2,7 27,0 100,0
Moottoriajoneuvojen ym. kauppa 4,7 2,7 0,0 1,9 10,3 100,0
Tukkukauppa 4,5 2,1 0,1 2,0 8,6 100,0
Vähittäiskauppa 2,6 2,7 4,1 0,9 5,6 100,0
Majoitus ja ravitsemustoiminta 4,5 6,7 5,3 0,1 9,1 100,0
Kuljetus, varastointi, tietoliikenne 0,7 4,2 20,8 0,4 34,7 100,0
Posti- ja teleliikenne 4,8 4,4 0,1 4,8 25,4 100,0
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 9,3 0,2 0,1 1,4 9,0 100,0
Rahoitusta ja vakuutusta palveleva
toiminta
11,2 0,3 0,0 0,0 0,9 100,0
Muut palvelut 7,3 1,7 2,9 2,4 10,0 100,0
             
Sektori            
Teollisuus 3,7 6,4 0,4 3,0 8,0 100,0
Palvelut 5,3 2,8 5,0 2,1 15,7 100,0
             
Henkilöstön määrä            
10 - 19 henkeä 11,3 2,4 0,3 2,8 9,2 100,0
20 - 49 henkeä 8,5 4,1 2,4 2,9 14,3 100,0
50 - 249 henkeä 3,4 4,0 1,4 2,0 8,5 100,0
250 - 499 henkeä 3,3 3,9 1,7 1,9 8,8 100,0
500 - 999 henkeä 3,1 5,0 0,8 2,2 6,8 100,0
1000 henkeä tai enemmän 3,7 4,9 5,0 2,8 15,9 100,0
             
Kaikki 4,6 4,4 3,0 2,5 12,3 100,0

Päivitetty 17.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. 1999, Taulukko 4. jatkuu, Kurssikoulutustuntien jakautuminen koulutusaloittain toimialan, sektorin ja henkilöstömäärän mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/cvts/1999/cvts_1999_2004-05-31_tau_005.html