Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 8. EU-maiden, ml. Norja, keskeiset tulokset

  Koulutusta
järjestäneitä
yrityksiä
Osallistuneiden osuus Koulutustunteja Koulutuskus-
tannusten
osuus työvoi-
makustannuk-
sista
 kaikista    
 työn-    
 tekijöistä    
koulutusta
järjestäneiden
yritysten
työntekijöistä
palkansaa-
jaa kohti
koulutuk-
seen
osallistu-
nutta kohti
  % % %     %
Ruotsi 83 61 63 18 31 2,8
Tanska 88 53 55 22 41 3,0
Suomi 75 50 54 18 36 2,4
Iso-Britannia 76 49 51 13 26 -
Norja 81 48 53 16 33 2,3
Ranska 71 46 51 17 36 2,4
Belgia 48 41 54 13 31 1,6
Hollanti 82 41 44 15 37 2,8
Irlanti 56 41 52 17 40 2,4
Luxemburg 50 36 48 14 39 1,9
Saksa 67 32 36 9 27 1,5
Itävalta 71 31 35 9 29 1,3
Italia 23 26 47 8 32 1,7
Espanja 28 25 44 11 42 1,5
Portugali 11 17 45 7 38 1,2
Kreikka 9 15 34 6 39 0,9
EU keskimäärin 56 38 48 13 35 2,0

Iso-Britannialta puuttuu koulutuskustannusten osuus työvoimakustannuksista -tieto, koska se ei ole vertailukelpoinen.


Päivitetty 17.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. 1999, Taulukko 8. EU-maiden, ml. Norja, keskeiset tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/cvts/1999/cvts_1999_2004-05-31_tau_009.html