Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1.1 Koulutusta, kurssikoulutusta ja muuta koulutusta järjestäneiden yritysten osuus ja määrä toimialan, sektorin ja henkilöstömäärän mukaan

  Kaikki
yritykset
  
Järjestänyt
jotakin
koulutusta
Järjestänyt
kurssi-
koulutusta
Järjestänyt
muuta
koulutusta
   N % lkm lkm lkm
Toimiala  
Mineraalien kaivu 58      43,5 25      33,6 20      31,7 18
Elintarvikkeiden valmistus 353 61,6 218 44,6 158 51,9 183
Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 179 50,6 91 45,4 81 37,5 67
Puutavaran, huonekalujen valmistus 570 61,7 352 43,4 247 51,4 293
Massan, paperituotteiden valmistus 460 75,7 348 68,8 317 72,4 333
Polttoaineiden ja kemiallisten
tuotteiden valmistus
477 80,2 382 68,3 326 66,1 315
Metallituotteiden valmistus 858 69,2 594 56,7 487 55,5 477
Koneiden ja laitteiden valmistus 971 72,0 699 69,4 674 57,2 556
Kulkuneuvojen valmistus 150 67,9 102 55,2 83 52,3 79
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 147 90,3 133 80,5 118 81,5 120
Rakentaminen 2 039 67,6 1 378 48,2 984 51,7 1 054
Moottoriajoneuvojen ym. kauppa 491 89,9 441 88,5 435 57,2 281
Tukkukauppa 1 360 76,6 1 041 68,4 930 58,5 796
Vähittäiskauppa 1 546 73,4 1 134 72,0 1 113 57,4 887
Majoitus ja ravitsemustoiminta 702 65,8 462 65,1 457 43,5 305
Kuljetus, varastointi, tietoliikenne 1 219 72,4 883 71,0 865 59,1 720
Posti- ja teleliikenne 137 85,8 118 69,8 96 75,5 103
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 345 91,3 315 82,7 285 72,3 249
Rahoitusta ja vakuutusta
palveleva toiminta
67 90,9 61 84,8 57 67,8 45
Muut palvelut 3 817 90,6 3 459 89,2 3 404 54,6 2 085
Sektori  
Teollisuus 6 263 69,0 4 322 55,8 3 493 55,8 3 495
Palvelut 9 684 81,7 7 915 78,9 7 641 56,5 5 473
Henkilöstön määrä  
10-19 henkeä 6 226 68,2 4 246 59,5 3 707 53,4 3 325
20-49 henkeä 6 378 78,3 4 992 72,7 4 639 53,1 3 386
50-249 henkeä 2 731 88,7 2 423 82,5 2 254 63,4 1 732
250-499 henkeä 352 92,1 324 83,9 295 80,5 283
500-999 henkeä 163 98,1 160 93,5 152 92,8 151
1000 tai enemmän 99 93,1 92 89,7 88 91,0 90
Kaikki 15 947 76,7 12 237 69,8 11 134 56,2 8 968

Päivitetty 30.5.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. Koulutuksen sisältö ja kustannukset 2005, 1.1 Koulutusta, kurssikoulutusta ja muuta koulutusta järjestäneiden yritysten osuus ja määrä toimialan, sektorin ja henkilöstömäärän mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/cvts/2005/01/cvts_2005_01_2008-05-30_tau_001.html