Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1.2 Muuta koulutusta järjestäneiden yritysten osuus koulutusmuodoittain toimialan, sektorin ja henkilöstömäärän mukaan

   Koulutus-,
 opastus-,
 harjoitus-
 jaksot
           %
 Työkierto,
 koulutus-
 komennus 

           %
 Oppimis-
 ryhmät,
 laatupiirit 

           %
 Itse-
 opiskelu


           %
 Konfe-
 renssit,
 seminaarit

           %
Toimiala  
Mineraalien kaivu 11,8 5,9 2,6 5,9 25,8
Elintarvikkeiden valmistus 31,9 11,6 6,9 14,4 39,1
Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 15,7 9,9 2,1 17,4 32,0
Puutavaran, huonekalujen valmistus 26,0 16,0 12,6 14,8 38,4
Massan, paperituotteiden valmistus 57,2 28,6 8,8 32,1 57,8
Polttoaineiden ja kemiallisten
tuotteiden valmistus
42,4 23,0 13,9 29,3 52,4
Metallituotteiden valmistus 29,4 19,2 17,9 12,5 48,4
Koneiden ja laitteiden valmistus 41,9 15,6 23,7 28,8 50,8
Kulkuneuvojen valmistus 32,5 5,6 15,4 12,7 36,8
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 43,0 4,2 5,4 26,8 77,3
Rakentaminen 15,9 2,6 4,8 2,8 38,0
Moottoriajoneuvojen ym. kauppa 35,5 16,4 25,2 22,4 49,0
Tukkukauppa 44,0 8,7 9,0 31,0 51,1
Vähittäiskauppa 30,2 22,9 26,8 48,6 55,7
Majoitus ja ravitsemustoiminta 33,0 2,0 1,5 25,8 43,1
Kuljetus, varastointi, tietoliikenne 34,2 8,5 18,1 15,5 45,5
Posti- ja teleliikenne 53,6 16,3 12,2 42,6 69,0
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 35,9 25,6 2,4 46,4 49,6
Rahoitusta ja vakuutusta
palveleva toiminta
33,4 9,1 12,2 30,4 49,6
Muut palvelut 41,4 2,9 3,6 16,4 53,6
Sektori  
Teollisuus 29,6 12,4 11,5 15,3 44,7
Palvelut 38,1 9,3 11,0 26,0 51,6
Henkilöstön määrä  
10-19 henkeä 24,8 6,3 7,3 15,6 46,4
20-49 henkeä 38,8 8,5 11,2 20,3 47,3
50-249 henkeä 41,0 18,1 16,6 32,5 52,3
250-499 henkeä 59,4 33,5 20,6 44,1 71,1
500-999 henkeä 77,5 50,5 36,5 66,2 81,6
1000 tai enemmän 74,7 52,1 33,0 61,1 80,1
Kaikki 34,8 10,5 11,2 21,8 48,9

Päivitetty 30.5.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. Koulutuksen sisältö ja kustannukset 2005, 1.2 Muuta koulutusta järjestäneiden yritysten osuus koulutusmuodoittain toimialan, sektorin ja henkilöstömäärän mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/cvts/2005/01/cvts_2005_01_2008-05-30_tau_002.html