Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Koulutusta, kurssikoulutusta ja muuta koulutusta järjestäneiden yritysten osuus ja määrä sekä henkilöstön määrä yrityksen toimialan, päätoimialan ja kokoluokan mukaan 2015. Taulukkoa korjattu 26.3.2020. 1)

  Kaikki yritykset Henkilöstö Järjestänyt kurssi- ja/tai muuta koulutusta Järjestänyt kurssi- ja/tai muuta koulutusta Järjestänyt kurssikoulutusta Järjestänyt kurssikoulutusta Järjestänyt muuta koulutusta 1) Järjestänyt muuta koulutusta 1)
lkm lkm % lkm % lkm % lkm
Toimiala                
01 Mineraalien kaivu 72 3 293 74,8 54 67,6 49 58,4 42
02 Elintarvikkeiden valmistus 356 31 630 74,8 267 70,4 251 66,3 236
03 Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 101 5 089 66,7 68 52,5 53 56,2 57
04 Paperin ja paperituotteiden valmistus 190 29 638 75,8 144 63,2 120 64,3 122
05 Polttoaineiden ja kemiallisten tuotteiden valmistus 440 38 914 84,3 371 76,0 334 69,8 307
06 Metallituotteiden valmistus 800 43 999 76,4 611 68,8 550 49,1 393
07 Koneiden ja laitteiden valmistus 896 96 928 89,8 805 86,6 776 73,8 662
08 Kulkuneuvojen valmistus 122 14 584 80,5 98 69,9 85 69,8 85
09 Puutavaran ja huonekalujen valmistus 411 24 094 73,1 300 64,4 265 55,2 227
10 Energia-, vesi- ja jätehuolto 292 13 241 97,4 284 97,4 284 74,6 218
11 Rakentaminen 2 618 100 063 82,3 2 155 81,8 2 142 51,6 1 351
12 Moottoriajoneuvojen ym. kauppa 433 22 758 90,8 394 85,2 369 71,9 312
13 Tukkukauppa 1 272 53 096 90,2 1 148 73,1 930 80,9 1 029
14 Vähittäiskauppa 1 672 124 531 84,5 1 412 75,4 1 261 77,3 1 292
15 Kuljetus ja varastointi 1 341 87 987 84,5 1 133 82,6 1 108 59,3 795
16 Majoitus- ja ravitsemustoiminta 881 39 902 62,2 548 51,6 455 41,3 364
17 Informaatio ja viestintä 925 78 520 93,3 863 86,7 802 77,1 713
18 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 283 22 546 96,8 274 93,6 265 86,2 244
19 Rahoitusta ja vakuutusta palveleva toiminta 89 6 815 90,6 81 81,2 72 90,6 81
20 Muut palvelut 4 165 211 403 82,1 3 419 81,1 3 378 60,1 2 504
Sektori                
Teollisuus 6 298 401 472 81,9 5 156 78,0 4 910 58,7 3 699
Palvelut 11 062 647 559 83,8 9 271 78,1 8 639 66,3 7 333
Henkilöstön määrä                
10-19 henkeä 7 659 106 463 73,2 5 607 67,7 5 183 55,3 4 235
20-49 henkeä 6 339 194 345 88,3 5 596 83,3 5 281 62,5 3 961
50-249 henkeä 2 779 277 910 95,4 2 653 90,6 2 517 82,2 2 285
250-499 henkeä 299 106 847 99,4 297 99,0 296 94,4 282
500-999 henkeä 170 117 256 94,3 161 94,3 161 93,7 160
1000 henkeä tai enemmän 113 246 210 100,0 113 98,5 111 97,9 110
Kaikki 17 359 1 049 031 83,1 14 427 78,0 13 549 63,6 11 032
1) Muulla koulutuksella tarkoitetaan:
- suunniteltu ja ohjattu työn ohessa opiskelu
- suunnitellut oppimisjaksot työkierron, työntekijävaihtojen, koulutuskomennusten tai opintokäyntien avulla
- suunniteltu osallistuminen konferensseihin, workshopeihin, messuille ja luennoille
- suunniteltu osallistuminen oppimisryhmiin tai laatupiireihin
- suunniteltu itse ohjattu opiskelu, etäopiskelu ja verkko-opiskelu työaikana

Lähde: CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, cvts@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 18.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. Kurssikoulutukseen osallistuminen 2015, Liitetaulukko 1. Koulutusta, kurssikoulutusta ja muuta koulutusta järjestäneiden yritysten osuus ja määrä sekä henkilöstön määrä yrityksen toimialan, päätoimialan ja kokoluokan mukaan 2015. Taulukkoa korjattu 26.3.2020. 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/cvts/2015/01/cvts_2015_01_2017-10-18_tau_001_fi.html