Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.6.2013

Beskattningen ökade priserna på uppvärmningsenergi

Beskattningen av bränslen som används vid energiproduktion blev stramare från och med början av året, vilket ökade beskattningen av särskilt torv. Priserna på fjärrvärme steg med över åtta procent under årets första kvartal, vilket berodde på den stramare beskattningen samt på dyrare skogsflis och brist på torv. Priset på stenkol i värmeproduktionen sjönk däremot under början av året, även om beskattningen blev stramare vid årsskiftet. Av trafikbränslena sjönk priset på diesel. Priserna för småkonsumenter av el har ökat under början av året, medan priserna för större elkonsumenter har sjunkit ytterligare. Uppgifterna baserar sig på de uppgifter om energipriser för första kvartalet 2013 som Statistikcentralen publicerar.

Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion

 Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion

Högre priser på den nordiska elmarknaden jämfört med året innan och låga priser på utsläppsrätter möjliggjorde också en ökning av produktionen av stenkolskondensel under början av året. Produktionen ungefär tredubblades särskilt under mars–april jämfört med året innan.

Priset på frästorv för värmeproduktion, inkl. punktskatt, var 47 procent högre under årets första kvartal än året innan. Beskattningen av torv för värmeproduktion höjdes med 3 euro per MWh från och med början av året och priset på torv närmade sig prisnivån på skogsflis. Priserna på torvprodukter steg på grund av den svaga torvproduktionssäsongen. Inom energiproduktionen har torv ersatts med dyrare bränslen, såsom bl.a. skogsflis och stenkol, vilket syns i de högre konsumentpriserna på fjärrvärme för januari. Priset på skogsflis ökade med över 9 procent från året innan och samtidigt ökade förbrukningen. Priset på stenkol som används för värmeproduktion sjönk med över 6 procent, medan priset på naturgas steg med över 3 procent under första kvartalet 2013 jämfört med året innan.

Av trafikbränslena sjönk priset på diesel med 2 procent och priset på bensin var nästan på samma nivå som under motsvarande tidpunkt i fjol. Priset på lätt brännolja sjönk med en procent jämfört med året innan.


Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (354,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 20.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 1:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2013/01/ehi_2013_01_2013-06-20_tie_001_sv.html