Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Energian hinnat

1. Tilastotietojen relevanssi

Tilastossa esitetään tietoja energian hinnoista sekä energiaveroista ja veroluontoisista maksuista. Tilaston keskeisiä käsitteitä on selitetty osoitteessa: http://www.stat.fi/til/ehi/kas.html Tilaston laadinnassa on käytetty Tilastokeskuksen polttoaineluokitusta (http://tilastokeskus.fi/tk/tt/luokitukset/index_muut.html) ja ulkomaankauppatilaston CN-nimikkeistöä. Osa tiedoista perustuu Tilastokeskuksen omaan tiedonkeruuseen. Muita tietolähteitä ovat mm. Energiavirasto, Energiateollisuus ry, Gasum Oy, Säteilyturvakeskus, Bioenergia ry/Turveteollisuusliitto ry, Tullin Ulkomaankauppatilasto sekä Öljy- ja biopolttoaineala ry.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tilaston pohjana ovat eri viranomaisten, energia-alan järjestöjen ja Tilastokeskuksen eri tarkoituksiin keräämät tiedot. Tilastokeskus kerää metsähakkeen ja sähköenergian hinnat - yritys- ja yhteisöasiakkailta omalla kyselyllä.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Alueellisia hintatietoja ei ole saatavissa. Hintatietoja korjataan takautuvasti, jos on saatavissa kattavampia tietoja tai alkuperäisiä tietolähteitä päivitetään.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Hintatietoja julkaistaan neljännesvuosittain kuukausi-, neljännesvuosi-, ja vuositasolla. Hintatiedoista osa on ennakollisia ja saattavat muuttua lopullisen vuositilaston valmistuessa. Ennakollinen tieto on ilmoitettu tilastossa.Tilastokeskuksen julkistamiskalenterissa on ilmoitettu tulevat tilaston julkaisuajankohdat: http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index.html.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tietoja julkaistaan tilaston kotisivuilla http://tilastokeskus.fi/til/ehi/index.html ja työ- ja elinkeinoministeriön Energiakatsaus-julkaisussa. Tarkimmat tiedot ovat saatavissa tietokantataulukoista tilaston kotisivulta.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tilaston pohjana ovat eri viranomaisten, energia-alan järjestöjen tai yritysten ja Tilastokeskuksen eri tarkoituksiin keräämät hintatiedot, joihin on lisätty veroja tai muita maksuja.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys


Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 19.3.2015

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. 4. vuosineljännes 2014, Laatuseloste: Energian hinnat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehi/2014/04/ehi_2014_04_2015-03-19_laa_001_fi.html