Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.6.2015

Öljyn ja sähkön hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä


Tilastokeskuksen tietojen mukaan polttonesteiden kuluttajahinnat laskivat selvästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mikä oli seurausta raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan laskusta. Laskussa oli myös sähkön hinta Pohjoismaisessa sähköpörssissä. Tämä näkyi yritys- ja yhteisöasiakkaiden sähkön halpenemisena. Veromuutokset nostivat kivihiilen, mutta laskivat jyrsinturpeen hintaa lämmöntuotannossa.

Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa

Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa

Kesällä 2014 alkanut raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan syöksy näyttää pysähtyneen vuodenvaihteessa. Syöksyllä on ollut selvä vaikutus myös Suomeen tuotavien öljytuotteiden hintaan. Polttonesteiden kuluttajahinnat olivatkin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä selvästi matalammalla tasolla kuin vuosi sitten. Moottoribensiinin ja dieselöljyn hinnoissa oli pudotusta 13-14 prosenttia. Kevyt polttoöljy halpeni 15 prosenttia.

Lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen hinta nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä veronkorotusten vaikutuksesta 9 prosenttia vuoden takaisesta. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan laskulla on ollut vaikutusta myös maakaasun hintaan. Veronkorotuksista huolimatta maakaasun hinta lämmöntuotannossa laski 2 prosenttia. Turpeen veroa laskettiin vuodenvaihteessa, mikä vaikutti jyrsinturpeen hinnan putoamiseen 10 prosentilla. Metsähakkeen hinta puolestaan nousi 2 prosenttia. Kaukolämmön hinta oli vuoden alussa keskimäärin 2 prosenttia korkeammalla kuin vuotta aiemmin. Kuluttajien käyttämän puupelletin hinta laski noin 4 prosenttia.

Pohjoismaiset vesireservit olivat keskimääräisellä tasolla vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Pohjoismaisen sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdettu systeemihinta oli noin 7 prosenttia alempi vuotta aiempaan verrattuna. Sähkön siirtorajoituksista johtuen Suomen aluehinta pysyi lähes 14 prosenttia systeemihintaa korkeampana, mutta oli kuitenkin keskimäärin 8 prosenttia viime vuotta alempi. Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat pysyttelivät samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, sähköveron korotuksesta huolimatta. Yritys- ja yhteisöasiakkaiden hinnat laskivat pienimmillä käyttäjillä 3-5 prosenttia ja suurimmilla 5-8 prosenttia.


Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (358,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.06.2015

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. 1. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehi/2015/01/ehi_2015_01_2015-06-16_tie_001_fi.html