Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.12.2015

Energian hinnat laskivat edelleen kolmannella vuosineljänneksellä

Korjattu 21.12.2015 . Korjatut luvut merkitty punaisella.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat laskivat vuoden kolmannella neljänneksellä. Sähkön hinta Pohjoismaisessa sähköpörssissä on vuoden aikana puolittunut. Myös öljytuotteiden, maakaasun ja turpeen hinnat ovat laskeneet selvästi vuoden takaisesta. Merkittävää nousua tapahtui ainoastaan lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen hinnassa, mikä oli seurausta veronkorotuksista.

Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa

Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa

Öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku on vaikuttanut Suomeen tuotavien öljytuotteiden hintoihin. Tämä näkyi myös polttonesteiden kuluttajahintojen laskuna. Moottoribensiinin hinta oli syyskuussa 12 prosenttia matalammalla tasolla kuin vuosi sitten. Dieselöljyllä vastaava lasku oli 15 prosenttia ja kevyellä polttoöljyllä 24 prosenttia.

Lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen veroa nostettiin vuoden alussa, minkä vaikutuksesta kolmannen neljänneksen hinta oli 9 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Veroa nostettiin myös maakaasulla, mutta sen hinta on laskenut öljyn hinnan mukana. Syyskuussa maakaasun hinta oli 10 prosenttia alempana kuin vuotta aiemmin. Jyrsinturpeen hinta laski vuoden alussa tapahtuneen veron laskun seurauksena 10 prosenttia. Metsähakkeen hinta oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Pohjoismaisen sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdettu systeemihinta laski vuoden kolmannella neljänneksellä. Syyskuussa systeemihinnan keskiarvo oli 17,45 euroa megawattitunnilta, mikä oli puolet vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sähkön siirtorajoituksista johtuen Suomen aluehinta oli syyskuussa keskimäärin 82 prosenttia systeemihintaa korkeampi, eli 31,72 euroa megawattitunnilta, laskien kuitenkin 17 prosenttia vuoden takaisesta. Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat nousivat kolmannella neljänneksellä noin prosentin viime vuodesta, mihin vaikutti vuodenvaihteessa noussut sähkövero. Yritys- ja yhteisöasiakkaiden hinnat laskivat pienimmillä käyttäjillä 2 prosenttia ja suurimmilla 9 prosenttia.


Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (360,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.12.2015

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. 3. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehi/2015/03/ehi_2015_03_2015-12-14_tie_001_fi.html