Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 7.12.2017

Energian hinnat nousivat kolmannella neljänneksellä

Energian hinnat nousivat vuoden kolmannella neljänneksellä lähes kautta koko linjan. Tilastokeskuksen tietojen mukaan ainoastaan energiaturpeen ja metsähakkeen hinnat laskivat hieman vuoden takaisesta. Hintojen nousuun vaikuttivat tuontipolttoaineiden kallistuminen sekä veronkorotukset vuoden alussa.

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Öljyn maailmanmarkkinahinnan nousu vuoden kolmannella neljänneksellä heijastui myös Suomeen tuotavien öljytuotteiden hintoihin. Tämä näkyi myös polttonesteiden kuluttajahinnoissa, jotka nousivat viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun selvästi. Moottoribensiinillä nousua tuli 5, dieselöljyllä 6 ja polttoöljyllä 13 prosenttia.

Kivihiilen hinta nousi selvästi vuoden 2016 lopussa, mutta tänä vuonna nousu on pysähtynyt ja hinta hieman laskenut. Sähköntuotannossa käytettävän kivihiilen veroton hinta oli tämän vuoden syyskuussa 34 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten syyskuussa. Maakaasun hinta lähti kolmannella neljänneksellä loivaan laskuun reilun vuoden jatkuneen nousun jälkeen. Sähköntuotannossa käytettävän maakaasun veroton hinta oli syyskuussa kuitenkin 14 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen ja maakaasun verollisia hintoja nostivat valmisteveron nosto vuoden alussa sekä verottomien hintojen nousu. Verollisiin hintoihin verottomien hintojen muutokset vaikuttavat kuitenkin yhä vähemmän johtuen verojen osuuden kasvusta näiden polttoaineiden hinnoissa viime vuosina. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen verollinen hinta oli syyskuussa 14 prosenttia ja vastaavasti maakaasun 11 prosenttia korkeampi. Vuoden kolmannella neljänneksellä jyrsinturpeen verollinen hinta laski parilla prosentilla ja metsähakkeen hinta prosentilla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kaukolämmön asiakashinnat olivat heinäkuussa prosentin korkeammalla kuin viime vuoden heinäkuussa, lukuun ottamatta pientaloja, joiden hinnat pysyivät lähes ennallaan. Myös puupelletin kuluttajahinta oli noussut prosentilla viime vuoden elokuusta tämän vuoden elokuuhun.

Syyskuussa pohjoismaisen sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdetun systeemihinnan keskiarvo oli 25 prosenttia ja Suomen aluehinnan keskiarvo 15 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat kallistuivat viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun keskimäärin 7 prosenttia. Yritys- ja yhteisöasiakkailla sähkön hintojen muutoksessa ei ollut nähtävissä yhtä selkeää trendiä.


Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (333,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 7.12.2017

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. 3. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehi/2017/03/ehi_2017_03_2017-12-07_tie_001_fi.html