Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.3.2018

Tuontipolttoaineiden hinnat nousivat vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tuontipolttoaineiden hinnat jatkoivat nousuaan vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Tämä näkyi erityisesti kivihiilen ja maakaasun hintojen nousuna.

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Moottoribensiinin hinta oli joulukuussa 2017 samalla tasolla kuin edellisenä vuonna ja dieselöljyn hinta prosentin alempi kuin vuotta aikaisemmin. Kevyen polttoöljyn kohdalla joulukuun hinta nousi 4 prosenttia vuoden takaisesta.

Kivihiilen hinta nousi selvästi vuoden 2016 lopussa, mutta vuonna 2017 hinnan nousu pysähtyi ja kääntyi välillä laskuun. Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä kivihiilen hinta nousi takaisin edellisen vuodenvaihteen tasolle. Sähköntuotannossa käytettävän kivihiilen veroton hinta oli joulukuussa 2 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin joulukuussa. Myös maakaasun hinta lähti vuoden viimeisellä neljänneksellä loivaan kasvuun. Sähköntuotannossa käytettävän maakaasun veroton hinta oli joulukuussa 10 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen verollinen hinta oli joulukuussa 5 prosenttia ja maakaasun 9 prosenttia korkeampi. Valmisteveron korotus vuoden alussa sekä verottomien hintojen nousu nostivat lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen ja maakaasun verollisia hintoja. Verottomien hintojen muutokset vaikuttavat kuitenkin yhä vähemmän verollisiin hintoihin johtuen verojen osuuden kasvusta näiden polttoaineiden hinnoissa viime vuosina. Vuoden viimeisellä neljänneksellä jyrsinturpeen verollinen hinta laski 3 prosenttia ja metsähakkeen hinta prosentin viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Pohjoismaisen sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdettu systeemihinta laski vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tähän vaikutti mm. Pohjoismaiden edellistä vuotta parempi vesivoiman saatavuus. Joulukuussa vuonna 2017 systeemihinnan keskiarvo oli 3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sähkön siirtorajoituksista johtuen Suomen aluehinta oli joulukuussa keskimäärin 3 prosenttia systeemihintaa korkeampi, laskien 6 prosenttia vuoden takaisesta.

Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat olivat joulukuussa keskimäärin 5 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin. Yritys- ja yhteisöasiakkaiden hinnat laskivat pienimmillä käyttäjillä 3 prosenttia ja suurimmilla 9 prosenttia. Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat perustuvat Energiaviraston julkaisemiin toimitusvelvollisuushintoihin, kun taas yritys- ja yhteisöasiakkaiden hinnat perustuvat Tilastokeskuksen sähköenergian hintakyselyyn. Toimitusvelvollisuushinta reagoi hitaammin sähkön hinnan muutoksiin Pohjoismaisessa sähköpörssissä.


Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat

Lisätietoja: Bate Ismail 029 551 2471, energia@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (359,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.3.2018

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. 4. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehi/2017/04/ehi_2017_04_2018-03-13_tie_001_fi.html