Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.6.2018

Sähkön hinta nousussa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan sähkön pörssihinta nousi selvästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mikä heijastui myös sähkön loppukäyttäjähintoihin. Veronkorotukset vuoden alussa nostivat joidenkin polttoaineiden hintoja, mutta selvää muutostrendiä polttoaineiden kohdalla ei kuitenkaan pystytty havaitsemaan.

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Moottoribensiinin hinta oli maaliskuussa 2 prosenttia alempana kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Dieselöljyn kohdalla hinta pysyi lähes samana. Kevyellä polttoöljyllä vastaava muutos oli 5 prosentin nousu, johon vaikuttivat vuoden alun veronkorotukset. Moottoribensiinin ja dieselöljyn kohdalla verot pysyivät ennallaan.

Kivihiilen veroton hinta laski ja oli maaliskuussa 12 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Maakaasulla veroton hinta sitä vastoin nousi 11 prosenttia. Suomessa sähköntuotannon polttoaineet ovat verottomia, kun taas lämmöntuotannossa käytetyistä polttoaineista maksetaan valmisteveroa.

Sekä kivihiilen että maakaasun veroa nostettiin vuoden vaihteessa. Kivihiilen kohdalla maaliskuun verollinen hinta olikin prosentin korkeampi verrattuna vuotta aiempaan hintaan. Maakaasulla vastaava hinnan nousu veromuutos huomioiden oli 9 prosenttia. Sähkön- ja lämmöntuotannossa käytettävien metsähakkeen ja jyrsinturpeen hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä prosentin viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kaukolämmön asiakashinnat olivat tammikuussa pientaloille lähes samat kuin vuotta aiemmin. Rivi- ja kerrostaloilla nousua oli prosentti. Puupelletin kuluttajahinta oli laskenut 2 prosenttia viime vuoden helmikuusta tämän vuoden helmikuuhun.

Pohjoismaisen sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdettu systeemihinta lähti vuoden alussa selvään nousuun. Tähän vaikuttivat muun muassa hiilidioksidin päästöoikeuksien pörssihintojen nousu sekä keskimääräistä selvästi kylmemmät helmi- ja maaliskuu. Maaliskuussa 2018 systeemihinnan keskiarvo oli 43 prosenttia korkeammalla kuin vuotta aiemmin. Sähkön siirtorajoituksista johtuen Suomen aluehinta oli maaliskuussa keskimäärin 5 prosenttia systeemihintaa korkeampi, nousten 49 prosenttia vuoden takaisesta.

Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat nousivat maaliskuussa kulutusluokasta riippuen 1–2 prosenttia viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Yritys- ja yhteisöasiakkailla sähkön hinnat nousivat 3–17 prosenttia lukuun ottamatta yhtä kulutusluokkaa, jonka hinta laski prosentilla. Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat perustuvat Energiaviraston julkaisemiin toimitusvelvollisuushintoihin, kun taas yritys- ja yhteisöasiakkaiden hinnat perustuvat Tilastokeskuksen sähköenergian hintakyselyyn. Toimitusvelvollisuushinta reagoi hitaasti sähkön hinnan muutoksiin Pohjoismaisessa sähköpörssissä.


Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat

Lisätietoja: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (339,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 12.6.2018

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. 1. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ehi/2018/01/ehi_2018_01_2018-06-12_tie_001_fi.html