Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Energian hinnat 2021, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 12.9.2018

Tuontipolttoaineiden hinnat nousivat vuoden toisella neljänneksellä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tuontipolttoaineiden hinnat nousivat huomattavasti vuoden toisella neljänneksellä vuoden takaisesta. Tähän vaikutti osin fossiilisten polttoaineiden verotuksen kiristyminen vuoden alussa. Sähkön pörssihinta oli kesäkuussa huomattavasti korkeammalla tasolla viime vuoteen verrattuna.

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Polttonesteiden kuluttajahinnat nousivat kautta linjan. Moottoribensiinin hinta oli maaliskuussa 6 prosenttia ja dieselöljyn hinta 12 prosenttia korkeampi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kevyen polttoöljyn hinta nousi 25 prosenttia vastaavana ajankohtana.

Kivihiilen veroton hinta laski huhtikuussa, mutta kääntyi taas nousuun touko-kesäkuussa. Kesäkuussa kivihiilen veroton hinta oli 9 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Myös maakaasun veroton hinta nousi vuoden toisella neljänneksellä, 2 prosenttia vastaavasti. Kesäkuussa maakaasun veroton hinta oli 12 prosenttia korkeampi vuoden takaiseen verrattuna. Suomessa sähköntuotannon polttoaineet ovat verottomia, kun taas lämmöntuotannossa käytetyistä polttoaineista maksetaan valmisteveroa.

Sekä kivihiilen että maakaasun veroa nostettiin vuoden vaihteessa. Kivihiilen verollinen hinta kasvoi jatkuvasti vuoden toisella neljänneksellä. Kesäkuussa verollinen hinta oli 7 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Maakaasulla vastaava hinnan nousu veromuutos huomioiden oli 10 prosenttia. Sähkön- ja lämmöntuotannossa käytettävien metsähakkeen ja jyrsinturpeen hinnat laskivat toisella neljänneksellä 2 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Puupelletin kuluttajahinta nousi 2 prosenttia viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun.

Pohjoismaisen sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdetun systeemihinnan alkuvuoden kasvu sai toisena vuosineljänneksenä jatkoa. Hinnan nousuun vaikuttivat muun muassa hiilidioksidin päästöoikeuksien pörssihintojen nousu sekä Pohjoismaiden heikentynyt vesitilanne. Kesäkuussa 2018 systeemihinnan keskiarvo oli 82 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Suomen aluehinta oli kesäkuussa 54 prosenttia korkeammalla tasolla vuodentakaiseen verrattuna.

Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat nousivat maaliskuussa kaikissa kulutusluokissa keskimäärin prosentin verran viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Yritys- ja yhteisöasiakkailla sähkön hinnat olivat 4–17 prosenttia korkeammalla tasolla viime vuoteen verrattuna lukuun ottamatta yhtä kulutusluokkaa, jonka hinta laski prosentilla. Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat perustuvat Energiaviraston julkaisemiin toimitusvelvollisuushintoihin, kun taas yritys- ja yhteisöasiakkaiden hinnat perustuvat Tilastokeskuksen sähköenergian hintakyselyyn. Toimitusvelvollisuushinta reagoi hitaasti sähkön hinnan muutoksiin Pohjoismaisessa sähköpörssissä.


Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat

Lisätietoja: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (362,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 12.9.2018

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. 2. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ehi/2018/02/ehi_2018_02_2018-09-12_tie_001_fi.html