Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.3.2019

Energian hinnat nousivat vuonna 2018

Tilastokeskuksen tietojen mukaan energian hinnat nousivat vuonna 2018 lähes kaikkien energiatuotteiden osalta. Erityisesti kasvoivat sähkön ja tuontipolttoaineiden hinnat.

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Vuonna 2016 alkanut öljyn maailmanmarkkinahintojen kasvu sai jatkoa vuonna 2018. Tämä heijastui myös polttonesteiden kuluttajahintoihin. Vuonna 2018 kevyen polttoöljyn hinta oli keskimäärin 14 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Moottoribensiinillä vastaava hinnan nousu oli 3 ja dieselöljyllä 8 prosenttia.

Kivihiilen veroton hinta pysyi vuonna 2018 keskimäärin edellisvuoden tasolla. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kivihiilen veroton hinta oli 5 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Maakaasun veroton hinta jatkoi kasvuaan vuonna 2018. Joulukuussa maakaasun veroton hinta oli 12 prosenttia korkeampi edellisvuoteen verrattuna. Maakaasun hinta on ollut tasaisessa kasvussa vuodesta 2016 lähtien.

Kivihiilen ja maakaasun verotusta kiristettiin vuoden alussa. Kivihiilen verollinen hinta oli joulukuussa 6 prosenttia korkeampi edellisvuoteen verrattuna. Maakaasulla vastaava hinnan nousu veromuutos huomioiden oli 12 prosenttia. Kotimaisista polttoaineista jyrsinturpeen verollinen hinta kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 1,5 prosenttia ja metsähakkeen hinta laski 2 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Suomessa sähköntuotannon polttoaineet ovat verottomia, kun taas lämmöntuotannossa käytetyistä polttoaineista maksetaan valmisteveroa.

Pohjoismaisen sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdettu systeemihinta kasvoi selvästi vuonna 2018. Hinnan kasvuun vaikuttivat päästöoikeuksien pörssihintojen nousu sekä Pohjoismaiden heikentynyt vesitilanne. Vuonna 2018 sähköpörssin systeemihinta oli keskimäärin 49 prosenttia korkeampi kuin edellisvuonna. Suomen aluehinnan vastaava kasvu oli 41 prosenttia. Joulukuussa pörssihinta oli systeemitasolla 67 prosenttia ja Suomen alueella 64 prosenttia korkeammalla tasolla vuodentakaiseen verrattuna.

Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat olivat vuonna 2018 kulutusluokasta riippuen keskimäärin 4 prosenttia korkeammat kuin edellisvuonna. Yritysasiakkailla vastaava hinnan nousu oli matalimmillaan 2 ja korkeimmillaan 9 prosenttia. Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat perustuvat Energiaviraston julkaisemiin toimitusvelvollisuushintoihin, kun taas yritys- ja yhteisöasiakkaiden hinnat perustuvat Tilastokeskuksen sähköenergian hintakyselyyn. Toimitusvelvollisuushinta reagoi hitaasti sähkön hinnan muutoksiin Pohjoismaisessa sähköpörssissä.


Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat

Lisätietoja: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (370,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.3.2019

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. 4. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehi/2018/04/ehi_2018_04_2019-03-13_tie_001_fi.html