Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.6.2019

Polttoaineiden hinnat nousivat ensimmäisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan polttoaineiden hinnat nousivat lähes kaikissa energiatuotteissa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mihin vaikuttivat osin veronkorotukset vuoden alussa. Sähkön pörssihinta oli maaliskuussa huomattavasti matalammalla tasolla viime vuoteen verrattuna.

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Moottoribensiinin hinta oli maaliskuussa 3 prosenttia ja dieselöljyn hinta 9 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kevyellä polttoöljyllä vastaava hinnannousu oli 10 prosenttia, johon vaikuttivat vuoden alun veronkorotukset. Moottoribensiinin ja dieselöljyn verot pysyivät ennallaan.

Kivihiilen verollinen hinta oli maaliskuussa prosentin matalampi edellisvuoteen verrattuna. Maakaasulla vastaava hinnanmuutos oli 9 prosentin nousu. Suomessa sähköntuotannon polttoaineet ovat verottomia, kun taas lämmöntuotannossa käytetyistä polttoaineista maksetaan valmisteveroa. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon verotusta muutettiin vuoden alussa. Hiilidioksidiveron puolituksesta luovuttiin, mutta se korvattiin alentamalla yhdistetyssä tuotannossa käytettyjen polttoaineiden energiasisältöveroa. Muutokset kiristävät kivihiilen verotusta ja lieventävät maakaasun verotusta yhdistetyssä tuotannossa.

Sähkön- ja lämmöntuotannossa käytettävien metsähakkeen ja jyrsinturpeen hinnat kasvoivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vastaavasti 1 ja 8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Jyrsinturpeen hinnan kasvuun vaikuttivat veronkorotukset.

Kaukolämmön asiakashinnat olivat tammikuussa pientaloille 2 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin. Rivitaloilla vastaava hinnan nousu oli 4 ja kerrostaloilla 5 prosenttia. Puupelletin kuluttajahinta oli helmikuussa 4 prosenttia korkeampi kuin edellisvuonna samaan ajankohtaan.

Pohjoismaisen sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdettu systeemihinta kääntyi selvään laskuun vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tammikuussa systeemihinnan keskiarvo oli vielä 63 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin, mutta maaliskuussa hinta oli jo 6 prosenttia matalampi edellisvuoteen verrattuna. Suomen aluehinnan keskiarvo oli maaliskuussa 12 prosenttia matalampi kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan.

Sähkön pörssihintojen lasku ei vielä näkynyt kotitalousasiakkaiden hinnoissa. Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat nousivat maaliskuussa kulutusluokasta riippuen 10–12 prosenttia viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Yritys- ja yhteisöasiakkailla sähkön hinnat nousivat 1-8 prosenttia lukuun ottamatta yhtä kulutusluokkaa, jonka hinta laski 2 prosenttia. Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat perustuvat Energiaviraston julkaisemiin toimitusvelvollisuushintoihin, kun taas yritys- ja yhteisöasiakkaiden hinnat perustuvat Tilastokeskuksen sähköenergian hintakyselyyn. Toimitusvelvollisuushinta reagoi hitaasti sähkön hinnan muutoksiin Pohjoismaisessa sähköpörssissä.


Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat

Lisätietoja: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (344,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 12.6.2019

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. 1. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehi/2019/01/ehi_2019_01_2019-06-12_tie_001_fi.html