Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.9.2019

Tuontipolttoaineiden hinnat laskivat toisella neljänneksellä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tuontipolttoaineiden hinnat laskivat lähes kaikissa energiatuotteissa vuoden toisella neljänneksellä. Sähkön pörssihinta jatkoi vuoden alussa alkanutta laskuaan.

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku toukokuussa heijastui myös polttonesteiden kuluttajahintoihin. Kevyen polttoöljyn hinta oli veronkorotuksista huolimatta kesäkuussa 7 prosenttia matalampi vuodentakaiseen verrattuna. Moottoribensiinin ja dieselin hinnannousut taittuivat. Moottoribensiinin hinta oli kesäkuussa 2 prosenttia korkeampi ja dieselin hinta samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Energiantuotannossa käytettävien kivihiilen ja maakaasun verottomat hinnat olivat kesäkuussa vastaavasti 5 ja 4 prosenttia matalammat edellisvuoteen verrattuna. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon verotusta muutettiin vuoden alussa. Hiilidioksidiveron puolituksesta luovuttiin, mutta se korvattiin alentamalla yhdistetyssä tuotannossa käytettyjen polttoaineiden energiasisältöveroa. Muutokset kiristävät kivihiilen verotusta ja lieventävät maakaasun verotusta yhdistetyssä tuotannossa.

Kotimaisten polttoaineiden hinnat nousivat edellisvuodesta. Metsähakkeen ja jyrsinturpeen verolliset hinnat olivat kesäkuussa 3 ja 14 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin. Jyrsinturpeen hinnan nousua vauhdittivat veronkorotukset vuoden alussa.

Pohjoismaisen sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdettu systeemihinta jatkoi laskuaan vuoden toisella neljänneksellä. Kesäkuussa systeemihinnan keskiarvo oli 38 prosenttia matalampi kuin edellisvuonna. Suomen aluehinnan keskiarvo laski vastaavasti 35 prosenttia vuodentakaisesta. Tammikuussa systeemihinnan keskiarvo oli korkeimmillaan sitten vuoden 2011. Hinnannousuun vaikuttivat päästöoikeuksien kallistuminen ja Pohjoismaiden tavallista heikompi vesitilanne viime vuonna.

Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnoissa ei tapahtunut suuria muutoksia vuoden toisella neljänneksellä. Tämän vuoden maaliskuuhun verrattuna hinnat pysyivät lähes muuttumattomina. Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna kotitalousasiakkaiden hinnat olivat kulutusluokasta riippuen 11-14 prosenttia korkeammat. Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat perustuvat Energiaviraston julkaisemiin toimitusvelvollisuushintoihin. Toimitusvelvollisuushinta reagoi hitaasti sähkön hinnan muutoksiin Pohjoismaisessa sähköpörssissä.


Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat

Lisätietoja: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (346,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 12.9.2019

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. 2. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehi/2019/02/ehi_2019_02_2019-09-12_tie_001_fi.html