Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.3.2020

Tuontipolttoaineiden hinnoissa laskua, kotimaisten polttoaineiden hinnoissa nousua vuonna 2019

Tilastokeskuksen tietojen mukaan energian hintakehitys vuonna 2019 vaihteli energialähteen mukaan. Tuontipolttoaineiden hinnat pääsääntöisesti laskivat ja kotimaisten polttoaineiden hinnat nousivat. Sähkön markkinahinta laski, mutta siirtohintojen nousu ja toimitusvelvollisuushintojen hidas reagointi markkinahintoihin nosti kuluttajahintoja.

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Raakaöljyn vuonna 2016 alkanut maailmanmarkkinahintojen nousu kääntyi laskuun loppuvuodesta 2018 ja lähti uuteen nousuun alkuvuodesta 2019. Sen jälkeen hinnat ovat vaihdelleet, mikä selittää polttonesteiden kuluttajahintojen vaihtelua vuoden mittaan. Vuonna 2019 kevyen polttoöljyn verollinen kuluttajahinta oli keskimäärin prosentin matalampi kuin vuotta aiemmin. Moottoribensiinin ja dieselöljyn hinnat taas olivat keskimäärin prosentin korkeammat kuin vuotta aiemmin.

Suomessa kivihiilen veroton hinta kääntyi laskuun kesällä 2019. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kivihiilen veroton hinta oli noin 30 prosenttia matalampi kuin vuotta aiemmin. Myös maakaasun veroton hinta kääntyi laskuun kesällä 2019 ja oli noin 17 prosenttia matalampi kuin vuotta aiemmin.

Sähkön ja lämmön yhteistuotannon verotusta muutettiin vuoden 2019 alussa. Hiilidioksidiveron puolituksesta luovuttiin, mutta se korvattiin alentamalla yhdistetyssä tuotannossa käytettyjen polttoaineiden energiasisältöveroa. Muutokset kiristivät kivihiilen verotusta ja lievensivät maakaasun verotusta yhdistetyssä tuotannossa. Kivihiilen ja maakaasun verolliset hinnat olivat vuoden lopulla noin 9 prosenttia matalammat kuin vuotta aiemmin.

Kotimaisten polttoaineiden hinnat sen sijaan nousivat edellisvuodesta. Metsähakkeen ja jyrsinturpeen verolliset hinnat olivat joulukuussa reilut 4 ja 8 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin. Jyrsinturpeen hinnan nousua vauhdittivat veronkorotukset vuoden alussa.

Pohjoismaisen sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdettu systeemihinta oli vuoden 2019 tammi-helmikuussa korkea, mutta kääntyi alkukeväästä laskuun. Vuoden 2019 keskimääräinen systeemihinta oli 11 prosenttia ja Suomen aluehinta 6 prosenttia matalampi kuin vuoden 2018 hinta. Kuluneen vuoden aikana pohjoismainen vesitilanne on normalisoitunut ja hiilidioksidin päästöoikeuksien hintataso vakiintunut.

Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat olivat vuonna 2019 noin 8 prosenttia korkeammat kuin edellisvuonna. Yritysasiakkailla vastaava hinnan nousu oli matalimmillaan 2 ja korkeimmillaan 5 prosenttia. Sähkön siirtohinnat ovat nousseet kaikissa asiakasryhmissä. Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat perustuvat Energiaviraston julkaisemiin toimitusvelvollisuushintoihin, kun taas yritys- ja yhteisöasiakkaiden hinnat perustuvat Tilastokeskuksen sähköenergian hintakyselyyn. Toimitusvelvollisuushinta reagoi hitaasti sähkön hinnan muutoksiin Pohjoismaisessa sähköpörssissä.


Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat

Lisätietoja: Virve Rouhiainen 029 551 3527, energia@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

Julkaisu pdf-muodossa (347,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 12.03.2020

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. 4. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehi/2019/04/ehi_2019_04_2020-03-12_tie_001_fi.html