Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.6.2020

Sähkön ja raakaöljyn markkinahintojen lasku näkyy jo kuluttajahinnoissa

Sähkön ja raakaöljyn markkinahinta laski voimakkaasti vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Öljytuotteiden kuluttajahinnat laskivat, kevyen polttoöljyn hinta lähes neljänneksen. Myös sähkön kuluttajahintojen nousu taittui ja paljon sähköä käyttävien yritysten sähkönhinta kääntyi laskuun.

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta lähti alkuvuonna laskuun koronapandemian heikentäessä öljyn kysyntää. Maaliskuussa barrelihinta romahti reilusta 50 Yhdysvaltain dollarista noin 20 dollariin. Maaliskuun alussa Saudi Arabia lisäsi öljyn tuotantoa, kun OPECin ja Venäjän yhteistyöneuvottelut päättyivät tuloksettomina. Maailmanmarkkinahinnan lasku näkyi öljytuotteiden kuluttajahinnoissa. Moottoribensiinin hinta oli maaliskuussa 3 ja dieselöljyn hinta 10 prosenttia matalampi kuin vuotta aiemmin. Kevyen polttoöljyn vastaava hinnanlasku oli 23 prosenttia.

Polttonesteiden verotus, kuten muukin energiaverotus, on pysynyt ennallaan, mutta markkinahinnan voimakas lasku nosti verojen osuutta öljytuotteiden hinnoista. Moottoribensiinin ja dieselin hinnasta verojen osuus nousi vuoden 2019 joulukuusta maaliskuuhun reilun kolme prosenttiyksikköä. Kevyen polttoöljyn hinnasta verojen osuus oli maaliskuussa lähes 52 prosenttiyksikköä verrattuna joulukuun vajaaseen 45 prosenttiyksikköön.

Kivihiilen veroton hinta kääntyi laskuun kesällä 2019 ja lasku on jatkunut vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kivihiilen veroton hinta oli noin 30 prosenttia matalampi kuin vuotta aiemmin. Balticconnector-maakaasuputki otettiin kaupalliseen käyttöön vuoden 2020 alussa. Samalla Suomen kaasumarkkina vapautui. Kaasun hintakehitystä koskevat tiedot ovat toistaiseksi epävarmoja eikä asiakasryhmäkohtaisia tietoja ole saatavilla.

Kotimaisten polttoaineiden hintojen nousu jatkui myös kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Metsähakkeen hinta oli 6 % korkeampi kuin vuosi sitten, jyrsinturpeen noin prosentin. Turpeen hinnannousu näyttää taittuneen, sillä turpeen hinta oli edelliseen neljännekseen verrattuna samalla tasolla.

Pohjoismaisen sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdettu systeemihinta laski kevään aikana poikkeuksellisen paljon. Näin matalalla systeemihinta oli edellisen kerran vuosina 1998 ja 1999. Tuulinen ja sateinen sää ovat lisänneet edullisen vesi- ja tuulivoiman tuotantoa. Samaan aikaan sähkön kysyntä on ollut tavallista vähäisempää lämpimän talven takia niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa. Suomen aluehinta on rajallisen siirtokapasiteetin takia selvästi systeemihintaa korkeampi. Edellisvuodesta hinta on kuitenkin puolittunut.

Sähkön markkinahintojen laskun myötä kaikkien kotitalous- ja yritysasiakkaiden sähkön hinnannousu taittui ja paljon sähköä käyttävien yritysten sähkönhinta kääntyi laskuun. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen sähköenergian hintakyselyyn.


Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat

Lisätietoja: Virve Rouhiainen 029 551 3527, energia@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

Julkaisu pdf-muodossa (344,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 11.06.2020

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. 1. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehi/2020/01/ehi_2020_01_2020-06-11_tie_001_fi.html