Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.12.2020

Energian hinnat laskeneet kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna

Korjattu 11.12.2020. Korjaukset on merkitty punaisella

Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä energian hinnat metsähaketta lukuun ottamatta olivat matalammat kuin edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä. Hintojen laskun suuruus vaihteli energialähteittäin. Suurin muutos on ollut raakaöljyn hinnoissa.

2)

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta nousi ja tasaantui maaliskuun hintaromahduksen jälkeen reiluun 40 Yhdysvaltain dollariin barrelilta. Nykyinen hintataso on noin kaksi kolmannesta edellisvuoden hintatasosta. Maailmanmarkkinahintojen muutokset ovat näkyneet öljytuotteiden kuluttajahinnoissa. Elokuun alun valmisteveron korotuksesta huolimatta moottoribensiinin hinta oli syyskuussa 6 ja dieselöljyn hinta lähes 11 prosenttia matalampi kuin vuotta aiemmin. Kevyellä polttoöljyllä vastaava hinnanlasku oli 28 prosenttia. Matalimmillaan kuluttajahinnat olivat toukokuussa.

.

Nestemäisten liikennepolttoaineiden valmistevero nousi elokuun alussa. Veron vaikutuksen on arvioitu olevan bensiinille ja sitä korvaaville tuotteille keskimäärin 5,3 senttiä litralta ja dieselille sitä korvaaville polttoaineille keskimäärin 5,6 senttiä litralta. Vero siirtyy kuluttajahintoihin pidemmän ajanjakson kuluessa .

Kivihiilen tuontihinnan alkuvuoden vaihtelu kääntyi kesällä laskevaksi trendiksi. Vuoden kolmannella neljänneksellä kivihiilen veroton hinta oli miltei neljänneksen matalampi kuin vuotta aiemmin.

Suomen kaasumarkkina vapautui vuoden 2020 alusta. Maakaasun hintakehitystä koskevat tiedot ovat toistaiseksi liian epävarmoja julkaistaviksi. Asiakasryhmäkohtaisten tietojen keruu on käynnistynyt ja ensimmäiset tiedot julkaistaneen keväällä 2021.

Kotimaisista polttoaineista metsähakkeen hinnan nousu taittui lieväksi laskuksi vuoden kolmannella neljänneksellä. Edelliseen neljännekseen verrattuna hinta oli prosenttiyksikön matalampi. Vuoden 2019 kolmanteen neljännekseen verrattuna hinta oli 5 prosenttia korkeampi. Myös jyrsinturpeen hinta laski lievästi. Sekä edelliseen neljännekseen että vuoden takaiseen verrattuna jyrsinturpeen hinta oli noin prosentin matalampi.

Nord Pool -sähkömarkkinan osto- ja myyntitarjouksista johdettu systeemihinta lähti elokuussa lievään nousuun, mikä heijastaa sähkön hinnan kausivaihtelua. Pohjoismaissa sähkön kysyntä ja siten myös hinta on yleensä matalimmillaan kesällä ja korkeimmillaan talvella. Heinäkuussa systeemihinta oli ennätyksellisen matala. Kuluva vuosi on ollut niin tuotannon kuin kysynnän suhteen poikkeuksellinen. Vesi- ja tuulivoimaa on ollut runsaasti ja lämmin sää ja heikko talouskehitys ovat laskeneet kysyntää.

Suomen aluehinta on jo pitkään ollut systeemihintaa korkeampi. Tämän vuoden poikkeuksellisissa olosuhteissa hintaeron on muodostunut suureksi, koska käytettävissä oleva siirtokapasiteetti ei ole riittänyt tasaamaan markkina-alueen hintaeroja. Edellisvuoteen verrattuna Suomen aluehinta on kuitenkin laskenut. Syksyllä Suomen aluehinta oli vajaan kolmanneksen edellisvuotta matalampi.

Sähkön markkinahintojen lasku näky myös kuluttajahinnoissa. Kuluttaja-asiakkaiden energiahinnat laskivat noin neljä prosenttiyksikköä vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna kaikissa asiakasryhmissä. Yritysasiakkaiden hintakehitys oli epäyhtenäinen. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen sähköenergian hintakyselyyn.

)
1) Julkistuksen otsikko korjattu 11.12.2020.
2) Ingressin viimeinen lause poistettu 11.12.2020.

Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat

Lisätietoja: Virve Rouhiainen 029 551 3527, energia@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (362,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.12.2020

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. 3. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehi/2020/03/ehi_2020_03_2020-12-10_tie_001_fi.html