Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.3.2021

Energian hinnat kääntyivät nousuun vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä

Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä energian hinnat kääntyivät kevään ja kesän laskun jälkeen nousuun. Kivihiilen ja turpeen hinnat jäivät kuitenkin matalammiksi kuin vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä. Metsähakkeen hinta sen sijaan oli vuoden takaiseen verrattuna 6 prosenttia korkeampi. Myös sähkön ja polttonesteiden kuluttajahinnat laskivat.

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä raakaöljyn maailmanmarkkinahinta kääntyi nousuun. Vuoden viimeisen neljänneksen hinta oli noin kaksi kolmannesta edellisvuoden viimeisen neljänneksen hinnasta. Keskimäärinkin raakaöljyn hinta vuonna 2020 oli noin kolmanneksen edullisempi kuin vuonna 2019.

Maailmanmarkkinahintojen muutokset ovat näkyneet öljytuotteiden kuluttajahinnoissa. Elokuun veronkorotuksesta huolimatta moottoribensiinin hinta oli joulukuussa 7 ja dieselöljyn hinta 9 prosenttia matalampi kuin vuotta aiemmin. Kevyellä polttoöljyllä vastaava hinnanlasku oli 22 prosenttia. Matalimmillaan kuluttajahinnat olivat toukokuussa.

Nestemäisten liikennepolttoaineiden valmistevero nousi elokuun alussa. Öljynsuojamaksun keruu keskeytettiin maaliskuun alusta öljynsuojarahaston pääoman ylitettyä 10 miljoonaa euroa. Muissa veroissa ja veroluonteissa maksuissa ei tapahtunut muutoksia.

Kivihiilen tuontihinnan kesän laskutrendi kääntyi syksyllä nousuksi. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kivihiilen veroton hinta oli miltei viidenneksen matalampi kuin vuotta aiemmin.

Suomen kaasumarkkinan vapautumisen seurauksena vuoden 2020 maakaasun hinnan kehityksestä ei ollut saatavissa riittävän varmaa tietoa. Tilastokeskus käynnisti asiakasryhmäkohtaisten tietojen keruun. Ensimmäiset julkaistavat hintatiedot koskevat tammikuuta 2021.

Kotimaisista polttoaineista metsähakkeen hinta kääntyi pienen notkahduksen jälkeen uudelleen nousuun vuoden viimeisellä neljänneksellä. Edelliseen neljännekseen verrattuna hinta oli reilun prosenttiyksikön korkeampi. Vuoden 2019 viimeiseen neljännekseen verrattuna metsähakkeen hinta oli 6 prosenttia korkeampi. Jyrsinturpeen lievä hinnanlasku jatkui. Edelliseen neljännekseen verrattuna hinta oli noin prosentin ja vuoden takaiseen verrattuna noin kaksi prosenttia matalampi.

Pohjoismaisella sähkönmarkkinalla sekä vuoden 2020 tarjonta ja kysyntä olivat poikkeukselliset. Vesi- ja tuulivoimaa oli tarjolla runsaasti. Lämmin sää ja heikko talouskehitys laskivat kysyntää. Pohjoismaisen markkinan systeemihinta oli heinäkuussa ennätyksellinen alhainen. Systeemihinta muodostuu koko markkina-alueen osto- ja myyntitarjouksista, kun siirtorajoituksia ei oteta huomioon.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa siirtokapasiteetin merkitys korostui. Norjassa nähtiin tämän vuosituhannen matalimmat sähköhinnat, mutta Suomessa sähkönhinta oli selvästi vuoden 2000 hintaa korkeampi. Ero edellisvuoteen on kuitenkin selvä. Suomen aluehinta oli vuonna 2020 noin kolmanneksen vuoden 2019 hintaa matalampi.

Sähkön markkinahintojen lasku näkyi myös kuluttajahinnoissa. Kuluttaja-asiakkaiden energiahinnat laskivat kahdesta neljään prosenttia vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna. Muutoksen suuruus vaihteli asiakasryhmittäin. Yritysasiakkaiden hintakehitys oli epäyhtenäinen. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen sähköenergian hintakyselyyn.


Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat

Lisätietoja: Virve Rouhiainen 029 551 3527, energia@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (350,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 11.03.2021

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. 4. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehi/2020/04/ehi_2020_04_2021-03-11_tie_001_fi.html