Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Statistikföringen av oljeprodukter har övergått till Statistikcentralen

Statistikföringen av oljeprodukter som hört till Olje- och biodrivmedelsbranschen rf:s (ÖBA) verksamhet upphörde i november 2018. Statistikcentralen fortsätter ÖBA:s statistikföring av oljeuppgifter i tillämpliga delar.

Insamlingen av uppgifter om bränslen (bensin 95E10, bensin 98 E5, diesel och lätt brännolja) som hör till konsumentprisuppföljning av oljeprodukter genomförs i samband med Statistikcentralens konsumentprisindex. Prisuppgifterna samlas in från omkring 60 distributionsstationer runt om i Finland. Datainsamlingens målpopulation avviker från den ÖBA använt, vilket kan försvaga uppgifternas jämförbarhet med de priser ÖBA publicerat.

Uppgifterna om priserna på oljeprodukter publiceras också på månadsnivå konsumentprisindexets PX-Web-databas den sista vardagen i statistikmånaden.


Senast uppdaterad 13.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/ehi_2019-03-13_uut_001_sv.html