Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Öljytuotteiden tilastointi on siirtynyt Tilastokeskukselle

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n (ÖBA) toimintaan kuulunut öljytuotteiden tilastointi on loppunut marraskuussa 2018. Tilastokeskus jatkaa ÖBA:n tekemää öljytietojen tilastointia soveltuvin osin.

Öljytuotteiden kuluttajahintaseurantaan kuuluneiden polttonesteiden (bensiini 95 E10, bensiini 98 E5, diesel ja kevyt polttoöljy) hintojen tiedonkeruu toteutetaan Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin yhteydessä. Hintatiedot kerätään noin 60 jakeluasemalta ympäri Suomea. Tiedonkeruu tehdään kuukauden 10. ja 20. päivän välillä. Tiedonkeruun kohdejoukko eroaa aiemmin ÖBA:n käyttämästä, mikä voi heikentää tietojen vertailtavuutta ÖBA:n aiemmin julkaisemiin hintoihin.

Öljytuotteiden hintatiedot julkaistaan myös kuukausitasolla kuluttajahintaindeksin PX-Web-tietokannassa tilastointikuukauden viimeisenä arkipäivänä.


Päivitetty 13.3.2019

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ehi/ehi_2019-03-13_uut_001.html