Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.6.2011

Totalförbrukningen av energi sjönk med 3 procent under första kvartalet

Korrigerats 20.10.2011

De preliminära uppgifterna om energiförbrukning gällande första och andra kvartalet åren 2010 och 2011 har korrigerats. Korrigeringarna gäller förbrukningen av naturgas, olja, kol, torv, träbränslen och energikällor i gruppen Övriga. Siffrorna gällande kärnenergi, vatten- och vindkraft har förändrats bara en aning. Ovan nämnda förändringar påverkar också årsförändringarna av energiförbrukningen. De preliminära förändringsprocenterna anges i fortsättningen i hela tal. Korrigeringarna har också förändrat den totala förbrukningen av energi. Förändringarna av användningen av fossila bränslen och torv inverkar också på koldioxidutsläppen inom energisektorn, vars uppgifter har korrigerats på motsvarande sätt.

Mera information om korrigeringen

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi nästan 410 PJ (petajoule), dvs. 114 TWh (terawattimmar), under första kvartalet 2011, vilket var 3 procent mindre än under motsvarande period år 2010. Elförbrukningen uppgick till 25,4 TWh, vilket var 0,1 procent mindre. Koldioxidutsläppen vid energiproduktionen och -förbrukningen var på samma nivå som året innan.

Totalförbrukningen av energi, PJ

Totalförbrukningen av energi, PJ

Av de enskilda energikällorna minskade oljeförbrukningen kvantitativt sett mest, med 8 procent, och förbrukningen av träbränslen näst mest, med 4 procent. Kolförbrukningen minskade med 0,9 PJ, dvs. 1 procent. Torvförbrukningen ökade med 5,3 PJ, dvs. 16 procent, under årets första kvartal. Förbrukningen av naturgas minskade med 2 procent. Samproduktionen av el och värme ökade med 4 procent.

Den inhemska elproduktionen var på samma nivå som året innan. Av elförbrukningen i Finland bestod 8 procent av importerad el. El producerades också för export till den nordiska marknaden, 3 procent mer än året innan. Den ökade elexporten förklaras delvis av att vattenreserverna i Norden, särskilt i Sverige och Norge, varit mindre än i genomsnitt, vilket minskat produktionen av el med vattenkraft. I Finland producerades 12 procent mindre el med vattenkraft. Totalt minskade nettoimporten av el med 3 procent. Vindkraftsproduktionen ökade med över 80 procent. Andelen energi som producerats med vindkraft var 0,1 procent av totalkonsumtionen av energi under första kvartalet 2011.

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikällä 1) I/2010* I/2011* Årsförändring-%* Andel av totalförbrukningen av energi, %*
Olja 91 577 84 627 -8 21
Kol 2) 67 669 66 743 -1 16
Naturgas 50 896 50 054 -2 12
Kärnenergi 3) 64 078 64 113 0 16
Netto import av elenergi 4) 7 494 7 257 -3 2
Vatten- och vindkraft 4) 10 846 9 776 -10 2
Torv 33 098 38 348 16 9
Träbränslen 85 573 82 449 -4 20
Övriga 10 926 10 617 -3 3
Total -förbrukning 422 157 410 362 -3 100
Utrikestrafik 7 559 8 628 14  
CO2- utsläpp från energisektorn 19 19 0  
1) *Preliminär
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (263,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 20.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 1:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2011/01/ehk_2011_01_2011-06-23_tie_001_sv.html